C4O

Overgewicht en obesitas bij kinderen vormt een groot probleem. Er is de afgelopen jaren veel energie, tijd en geld geïnvesteerd in het opzetten van activiteiten en samenwerkingsverbanden om overgewicht en obesitas te bestrijden. Sinds 2013 wordt binnen het project Care for Obesity, gewerkt aan het versterken van de ketenaanpak voor overgewicht en obesitas bij kinderen. 

 

De ambitie van Care for Obesity

Bij het versterken van de ketenaanpak wordt gestreefd naar het realiseren van vraaggestuurde, toegankelijke, passende en bekostigde zorg en ondersteuning voor kinderen (0-19 jaar) met àlle niveaus van overgewicht en obesitas en hun ouders/verzorgers. Deze zorg en ondersteuning is gericht op een duurzame verbetering van de leefstijl, voor een optimale verbetering van de gezondheid en het risicoprofiel. Dit om de kwaliteit van leven van deze kinderen te verbeteren en hun maatschappelijke participatie te bevorderen.

 

Het project Care for Obesity is in de periode 2016-2018 onderverdeeld in vier hoofdactiviteiten, zie organisatie.