Kwaliteit van Leven

Introductie

 

 

Kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas hebben een verhoogde kans op fysieke gezondheidsproblemen. Naast de effecten op de fysieke gezondheid, hangt obesitas samen met psychosociale problematiek zoals symptomen van depressie en angst, een laag zelfbeeld, sociale afwijzing, wat vervolgens kan samenhangen met een verminderd functioneren op school. Deze nadelige lichamelijke en mentale gevolgen, kunnen bijdragen aan een verminderde kwaliteit van leven.

Care for Obesity heeft in de periode 2013-2015 onderzocht, welke meetinstrumenten geschikt zijn om de effecten van leefstijlinterventies op kwaliteit van leven van kinderen met obesitas in kaart te brengen. Om de toepassing van de geselecteerde vragenlijsten in de zorgpraktijk nader te onderzoeken, heeft C4O in samenwerking met aanbieders van leefstijlinterventies in JOGG-gemeenten een pilot uitgevoerd. Uit de procesevaluatie van de pilot bleek dat de gebruikers enthousiast zijn van de meerwaarde van het meten van kwaliteit van leven als uitkomstmaat van interventies en als aanknopingspunt voor het op maat inrichten van zorg.