Professionaliseren en duurzaam implementeren van LEFF

Introductie

Binnen het deelproject innovatie van C4O is in de periode 2013 t/m 2015 gewerkt aan het ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en evalueren van ontbrekend ketenaanbod en daarmee meer sluitend maken van de keten, door de ontwikkeling van de Nederlandse versie van het Engelstalige leefstijlprogramma MEND (Mind, Excerice, Nutrition, Do it). Dit is een bewezen effectieve gecombineerde leefstijlinterventie met een wijkgerichte gezinsaanpak. In Nederland heet dit programma LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends).

 

MEND is al succesvol in Engeland, Amerika, Canada en Australië. De afgelopen 10 jaar hebben ruim 85.000 gezinnen aan MEND meegedaan. Onderzoek laat zien dat kinderen die MEND hebben gedaan, lekkerder in hun vel zitten en dat MEND gezinnen helpt hun eet- en beweeggedrag blijvend te veranderen. Het effect is: ze worden fitter, gezonder en blijer.

 

De ervaringen met LEFF gedurende de pilot (najaar 2014) en de groepen daarna (voorjaar en najaar 2015, voorjaar 2016) waren erg positief; LEFF sluit aan bij de behoefte van zowel de doelgroep als van de gemeenten. Meer lezen over hoe en waarom LEFF is ontwikkeld, hoe het programma eruit ziet en de eerste ervaringen met en resultaten van LEFF? Bekijk dan de totaalrapportage en focusgroeprapportage op http://www.start-leff.nl/nl/over-leff.

 

Hoofddoel

In de periode 2016 t/m 2018 wordt gewerkt aan het verder professionaliseren van LEFF. Daarmee wordt de basis gelegd om LEFF een structureel en duurzaam onderdeel van het ketenaanbod te maken op grotere schaal. Belangrijk onderdeel daarbij is het overdragen van LEFF aan een passende interventie-eigenaar die LEFF op langere termijn kan aanbieden. 

 

Werkwijze

De volgende activiteiten staan centraal in de periode 2016-2018:

1. Begeleiding huidige LEFF-gemeenten en opschaling naar nieuwe gemeenten

2. Optimalisatie van LEFF wat betreft toeleiding, inhoud, evaluatie en nazorg

3. Borging eigenaarschap