Praten over gewicht & LEFF

Praten over gewicht

Professionals uit het sociale domein en het zorgdomein hebben een belangrijke taak in het bespreken van gewicht en leefstijl met kinderen en hun ouders. Uit de internationale literatuur blijkt echter dat ze dit lastig vinden. Ze vrezen negatieve reacties van kind en ouder, vanwege de gevoelige en emotionele aard van de onderwerpen. Belangrijke barrières die professionals noemen, zijn een gebrek aan zelfvertrouwen, tijd en training in specifieke gespreksvaardigheden. Omgaan met weerstand wordt als het meest uitdagend ervaren. Ook blijkt dat kinderen en ouders de gesprekken over de onderwerpen vaak als ongemakkelijk ervaren, omdat deze onderwerpen zoveel lading voor ze hebben.

 

LEFF

In de periode 2013 t/m 2015 is gewerkt aan het ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en evalueren van ontbrekend ketenaanbod en daarmee meer sluitend maken van de keten, door de ontwikkeling van LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends). LEFF is gebaseerd op het succesvolle Engelse behandelprogramma MEND (Mind, Exercise, Nutrition, Do it!). MEND wordt al sinds 2001 uitgevoerd in onder andere Engeland, Amerika en Canada en wereldwijd hebben meer dan 90.000 gezinnen deelgenomen. Sinds de introductie in Nederland, is LEFF voortdurend doorontwikkeld en geëvalueerd. Inmiddels hebben in Nederland ruim 450 gezinnen in 10 gemeenten deelgenomen. LEFF verbetert de kwaliteit van leven van deelnemende kinderen en krijgt hen op een gezonder gewicht, zo blijkt uit onderzoek.

 

Hoofddoel

 • Praten over gewicht. In de periode 2016 t/m 2018 wordt gewerkt aan het verkrijgen en beschikbaar maken van kennis over en inzicht in benodigde vaardigheden voor professionals over hoe met kinderen en hun ouders te praten over gewicht en leefstijl.

 • LEFF. In de periode 2016 t/m 2018 wordt gewerkt aan het verder professionaliseren van LEFF. Hiertoe wordt de inhoud van LEFF volledig herzien en worden alle materialen herschreven. Ook de wijze van evalueren wordt herzien. Parallel is een samenwerking met de stichting Gezonde Jeugd gestart, als nieuwe landelijke aanbieder van LEFF. De VU blijft betrokken voor kwaliteitsborging en evaluatie van LEFF. Ook wordt bij de VU onderzoek gedaan rondom toeleiding, voltooiing en nazorg.

 

Werkwijze

 • Praten over gewicht.
  • Onderzoek naar de eigen-effectiviteit, ervaren barrières en behoeften van professionals
  • Onderzoek naar gewichtsgerelateerde terminologie en de voorkeuren van kinderen, ouders en professionals
  • Beschikbaar maken van bestaande kennis over en inzichten in benodigde vaardigheden over hoe met kinderen en hun ouders te praten over gewicht en leefstijl op basis van internationale literatuur en ervaringen uit de Nederlandse praktijk

 • LEFF
  • Optimalisatie van LEFF wat betreft toeleiding, inhoud, evaluatie en nazorg
  • Borging beschikbaarheid van LEFF door nieuwe landelijk aanbieder van LEFF