Succesvol naar lokale ketenaanpak voor het kind met overgewicht of obesitas

Introductie

Alhoewel de Zorgstandaard Obesitas in een aantal gemeenten actief is geïmplementeerd, is dit nog geen landelijk gemeengoed. Daardoor blijft een grote groep van kinderen (0-19) met overgewicht en obesitas verstoken van goede ondersteuning en zorg. Een aantal knelpunten blijkt deze implementatie in de weg te staan.