Archief

2017

22 december 2017

Effectiviteit LEFF erkend door RIVM Centrum Gezond Leven

 

Opnieuw goed nieuws! LEFF is een stap omhoog gegaan in de Interventiedatabase van het RIVM Centrum Gezond Leven en de Gezond en Actief Leven database van Kenniscentrum Sport. LEFF wordt beoordeeld met ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. Dat betekent dat de effectiviteit van LEFF wat betreft afname BMI en toename kwaliteit van leven in Nederlands onderzoek is aangetoond. LEFF betreft de vertaling van een Engels programma, waarvan de effectiviteit (ook op lange termijn) al langer vastgesteld was.

 

LEFF is hiermee een van de weinige interventies op gebied van behandeling van overgewicht en obesitas bij kinderen in de leeftijd 7 t/m 12 jaar die als effectief beoordeeld is in Nederland. Daarmee is LEFF een goede keuze om mee aan de slag te gaan voor de aanvraag van de Sportimpuls subsidie, waarvoor tussen 8 januari en 22 februari weer aanvragen ingediend kunnen worden. Ook aan de slag met LEFF in jouw gemeente of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Remco Lassche via remco@start-leff.nl of 06-24891872.

 

De beschrijving van LEFF in de database is terug te vinden via deze link.

 

23 november 2017

Nieuwe website voor proeftuinenproject C4O

 

Vanaf 1 oktober 2017 publiceert Care for Obesity (C4O) alle producten afkomstig uit het 'proeftuinenproject' van C4O op de website: www.c4o-proeftuinen.nl. De meest recente versie van het basismodel is via deze website te verkrijgen, net als opgeleverde toolboxproducten. De website heeft een beschermd gedeelte (digitaal platform) ingebouwd, het communicatieplatform van de projectleiders van de proeftuinen van C4O.

De huidige website die C4O en PON gezamelijk gebruiken blijft bestaan en waar nodig en mogelijk wordt een koppeling gemaakt aan de website van het 'proeftuinenproject'.

 

7 november 2017

Nieuw: Scholingsaanbod

 

Sinds kort is het mogelijk trainingen aan te vragen over onderstaande onderwerpen. Klik op de link voor meer informatie. Voor het actuele aanbod kun je het beste kijken bij Scholingsaanbod.

pdfscholingsaanbod_kwaliteit_van_leven-final.pdf

 

pdfscholingsaanbod_praten_over_gewicht-final.pdf

 

pdfscholingsaanbod_Proeftuinenproject_C4O-final.pdf

 

pdfscholingsaanbod_stigma-final.pdf

 

3 november 2017

Vernieuwde tipsheet: Hoe praat je respectvol over gewicht en leefstijl?

 

Veel professionals vinden het lastig om de onderwerpen gewicht en leefstijl te bespreken met gezinnen. In deze vernieuwde tipsheet geven we je adviezen over hoe je respectvol over deze onderwerpen kunt praten met kinderen en ouders.

pdfTipsheet_-_Hoe_praat_je_respectvol_over_gewicht_en_leefstijl_v2017.11.01_def.pdf

 

2 november 2017

Uitnodiging: Miniconferentie ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

Meer informatie

 

Datum: 

Donderdag 16 november 2017

 

Locatie:

Hotel Van der Valk

Toekanweg 2

2025 LC Haarlem

 

Tijd:

13.30 - 16.30 uur (inloop 13.00 uur)

 

Programma:

Het basismodel ketenaanpak (plenair)

Spreker: Marian Sijben, Care for Obesity
Op basis van ervaringen uit de praktijk in Amsterdam en Den Bosch is er een model ontwikkeld op inhoud, organisatie, bekostiging en implementatie van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. In 2017/2018 wordt dit basismodel in samenwerking met acht proeftuinen doorontwikkeld tot een landelijk model. Het basismodel wordt tijdens de conferentie toegelicht.

 

Gesprekken aan tafel (sluit aan waar je wil)

Ga onder leiding van een expert in gesprek over een specifiek onderwerp. Deelnemers kunnen rondlopen, bij meerdere tafels aanschuiven en/of de tijd benutten om te netwerken. In de bijlage is meer informatie te vinden over de verschillende onderwerpen die tijdens de tafelgesprekken besproken zullen worden.


De veranderende rol van de professional – van adviserende naar coachende rol (plenair)

Spreker: Edgar van Mil, kinderarts Jeroen Bosch ziekenhuis en mede-auteur van ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen; Verder kijken dan de kilo’s’
Edgar van Mil gaat in op de veranderende rol van professionals in de aanpak van overgewicht zowel uit het zorg- als ook uit het sociaal domein. Om het gezin een leidende rol te laten spelen in de aanpak van overgewicht hebben professionals andere vaardigheden en een andere begeleidingsstijl nodig.

In gesprek met experts…

Het is mogelijk je voorafgaand aan de bijeenkomst aan te melden voor een één-op-één-gesprek over de verschillende genoemde onderwerpen. Mail vóór 1 november je interesse hierin met concrete vermelding van je vraag, gemeente waar je werkzaam bent, naam en functie naar kyra.jurriens@jogg.nl (maximaal 1 vraag per persoon). Indeling wordt gemaakt op volgorde van binnenkomst en naar beschikbare expertise.

Aanmelden voor de miniconferentie kan hier. Doe dit vóór 8 november aanstaande (indien je je al hebt aangemeld voor de miniconferentie, kun je deze mail als niet verzonden beschouwen. Uiterlijk een week voor de miniconferentie zullen wij een bevestigingsmail sturen naar iedereen die zich heeft aangemeld)!

We ontvangen je graag op 16 november 2017. Deelname is gratis.

pdfOnderwerpen_tafelgesprekken.pdf

 

 

24 augustus 2017

EenVandaag aflevering met Liesbeth van Rossum in teken van obesitas.

 

De EenVandaag aflevering van afgelopen zaterdag 19 augustus (NPO1) met Liesbeth van Rossum stond geheel in het teken van obesitas met o.a.: therapie, onderliggende oorzaken, sociale stigma en ook over het ''vergoedingen gat'' in het huidige zorgstelsel.

 

De uitzending kun je hier terugkijken.

 

9 juni 2017

Basismodel Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas gepresenteerd in Apeldoorn

 

Donderdag 8 juni hebben de gemeente Amsterdam en gemeente ‘s-Hertogenbosch samen een basismodel om de zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas te organiseren gepresenteerd. Kern van het model: elk kind dat te zwaar is, blijft (met de ouders) in beeld en krijgt de zorg en ondersteuning die nodig is. Bovendien kijkt de professional behalve naar leefstijl ook nadrukkelijk naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren. Het basismodel is bedoeld als uitgangspunt voor andere gemeenten, om tot een eigen lokale invulling te komen.....

 

Lees meer....

 

Naar het Model Ketenaanpak 

 

pdf'Van een smalle blik naar een brede visie: Ketenaanpak voor het kind met overgewicht en obesitas'

 

pdfToelichting op de financiering van het basismodel

 

6 juni 2017

Nieuwsitem Brandpunt

 

Vanavond wordt er bij Brandpunt een nieuwsitem uitgezonden over de succesvolle aanpak van overgewicht bij kinderen in Amsterdam en ’s-Hertogenbosch. Hiervoor hebben ze o.a. Edgar van Mil, partnervertegenwoordiger namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, geïnterviewd. In het gegeven interview legt Edgar het belang van samenwerking in de keten uit.

 

17 mei 2017

LEFF en stichting Gezonde Jeugd

 

Enkele weken geleden werd bekend dat het landelijk LEFF-team (onderdeel van Care for Obesity bij de VU) weer alle taken m.b.t. LEFF op zich had genomen.

 

Na een fase van heroriëntatie, waarin de eisen voor een nieuwe landelijke aanbieder nog eens op een rij zijn gezet, hebben we Heartbeat Ventures gevraagd een voorstel te maken voor een mogelijke rol in de toekomst van LEFF. Heartbeat Ventures heeft voorgesteld hiervoor de stichting Gezonde Jeugd op te richten en deze mede met input van bestaande LEFF-gemeenten vorm te geven. Een belangrijke reden om deze constructie te verkennen, was dat Heartbeat Ventures de afgelopen 1,5 jaar nauw betrokken was bij de transitie van LEFF en contact heeft gehad met alle betrokken gemeenten en andere relevante partijen. Dit helpt om alsnog op korte termijn de transitie van LEFF naar een nieuwe uitvoerder goed en soepel te laten verlopen, door de stichting Gezonde Jeugd in samenwerking met Care for Obesity bij de VU.

 

De stichting Gezonde Jeugd wil de bij LEFF betrokken partijen op effectieve wijze samenbrengen om LEFF succesvol op te schalen en duurzaam op kwalitatief hoogwaardige wijze aan te bieden, maximaal gebruik makend van de ontwikkelde kennis en expertise bij het landelijk LEFF-team bij de VU en alle andere bij LEFF betrokken stakeholders.

LEFF is sinds de pilot verder geoptimaliseerd (zo vindt momenteel een volledige herziening van de materialen plaats) en wordt door de stichting Gezonde Jeugd, met ondersteuning van Care for Obesity bij de VU, beschikbaar gemaakt in heel Nederland.

 

Roept dit bericht vragen op? Neem contact op!

 

3 mei 2017

Uitnodiging: Miniconferentie ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

 

Meer informatie

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Als er sprake is van overgewicht of obesitas is het van belang dat zowel het kind als het gezin de juiste ondersteuning en zorg krijgt. Hoe zorg je voor een sluitende ketenaanpak en wie heeft hierin welke rol?

 

Op donderdag 8 juni 2017 organiseren Care for Obesity en Jongeren Op Gezond Gewicht een miniconferentie rondom deze ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Alle professionals* die hierin een rol kunnen hebben en vertegenwoordigers van relevante beroepsverenigingen en kenniscentra, zijn van harte welkom.

 

Datum:            donderdag 8 juni 2017

Tijd:                 van 13.30 tot 16.30 uur (inloop om 13.00 uur)

Locatie:           Apeldoorn (exacte locatie volgt binnenkort)

 

Tijdens deze miniconferentie komen de volgende thema’s aan bod:

 

Het nieuwe basismodel ketenaanpak

Op basis van ervaringen uit de praktijk in Amsterdam en Den Bosch is er een model ontwikkeld op inhoud, organisatie, bekostiging en implementatie van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Het model wordt tijdens de miniconferentie toegelicht.

 

Hoe creëer je commitment voor de ketenaanpak binnen de gemeente?

Draagvlak en commitment om samen aan de slag te gaan met de ketenaanpak binnen de gemeente is essentieel. Hoe pak je dat aan? Laat je inspireren door een verhaal uit een gemeente.

 

De centrale zorgverlener

De gemeente Amsterdam sluit af door het delen van hun ervaring met het inzetten van de centrale zorgverlener. Wat doet de centrale zorgverlener, wie kan deze rol op zich nemen en hoe ga je hiermee aan de slag in de praktijk?

 

Spreekuur voor lokale vragen

Bij binnenkomst op 8 juni is het mogelijk om je aan te melden voor een één-op-één-gesprek met experts ketenaanpak voor advies of informatie. Wees er op tijd bij.

 

Je kan je via deze link voor 24 mei aanmelden voor de miniconferentie.

 

Wij vragen je om deze link te delen binnen je lokale netwerk. De professionals voor wie dit interessant kan zijn, kunnen wij zelf namelijk niet allemaal rechtstreeks uitnodigen. Neem ze mee of nodig ze uit wanneer je zelf niet aanwezig kunt zijn.

 

We ontvangen je graag op 8 juni 2017 te Apeldoorn. Deelname is gratis, let op! Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

Met vriendelijke groet,

Marjon Bachra

Directeur Jongeren Op Gezond Gewicht

Jutka Halberstadt
Landelijk projectmanager Care for Obesity

 jogg logo mini congresc4o logo mini congres

* JGZ-verpleegkundigen, JGZ-artsen en andere JGZ-medewerkers, gezinscoaches, JOGG-regisseurs, beleidsmedewerkers jeugdzorg, kinderartsen, buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers volksgezondheid, wijkprofessionals, huisartsen, leerkrachten, psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten, et cetera.

 

 

 26 april 2017

Factsheet Proeftuinenproject van Care for Obesity, april 2017

 

Factsheet Proeftuinenproject van Care for Obesity, april 2017

 

2 april 2017

Factsheet en training ‘Met kinderen en ouders praten over gewicht en leefstijl’ gereed

 

Professionals die met kinderen en ouders werken binnen het zorgdomein en het sociale domein, hebben een belangrijke rol in het bespreekbaar maken van gewicht en leefstijl. Gewicht en leefstijl zijn echter gevoelige en persoonlijke onderwerpen. Dit kan leiden tot het vermijden van deze onderwerpen in een gesprek, terwijl er sprake is van overgewicht of obesitas. De factsheet en training beogen professionals handvatten te geven om hun vaardigheden op het gebied van communicatie over deze onderwerpen te verbeteren en het bespreekbaar maken te vereenvoudigen.

 

24 maart 2017

Liesbeth van Rossum op radio 1, kabinetsplannen

 

Prof. dr. Liesbeth van Rossum is vrijdag 31 maart van 11.00-11.30u te horen op radio 1. Ze zal tussen 11.00 en 11.30 over de kabinetsplannen praten ten aanzien van obesitas.

Luister hier naar de uitzending.

 

22 maart 2017

C4O-nieuws over aanbieder LEFF

 

Medio 2016 is besloten dat de firma Stofberg de nieuwe aanbieder van het LEFF-programma werd. Helaas voldeed deze samenwerking niet aan de wederzijdse verwachtingen en is deze per 14 maart 2017 beëindigd.

Het landelijk LEFF-team (onderdeel van Care for Obesity bij de VU) heeft sinds vorige week weer alle taken m.b.t. LEFF op zich genomen.

Het belangrijkste is dat alles gewoon doorgaat. Dat geldt voor de gemeenten die LEFF nu aanbieden en voor de kinderen en ouders die aan LEFF deelnemen. Daarnaast kunnen nieuwe gemeenten starten met LEFF.

Care for Obesity heroriënteert zich ondertussen op de keuze voor een nieuwe aanbieder van LEFF en zal hier op korte termijn een beslissing over nemen. Uiteraard blijft Care for Obesity zoals gepland hoe dan ook betrokken bij LEFF voor o.a. de doorontwikkeling en kwaliteitsborging.

 

17 febuari 2017

Materialen bespreekbaar maken overgewicht en obesitas

 

Leefstijl en gewicht zijn gevoelige en persoonlijke onderwerp om te bespreken met kinderen en ouders. Dit kan een onderdeel zijn van handelingsverlegenheid rondom overgewicht en obesitas . In reactie op vragen uit het veld, heeft C4O onderstaande materialen verzameld. Ze zijn afkomstig van verschillende organisaties en kunnen handvatten bieden over dit onderwerp.

 

Factsheet stigmatisering in de zorg voor kinderen met obesitas

 

Deze factsheet beoogt een bijdrage te leveren aan de bewustwording over het thema ‘gewicht-gerelateerde stigmatisering’ en het ontwikkelen van strategieën om stigmatisering van kinderen met overgewicht en obesitas tegen te gaan. Het eerste deel van de factsheet is een algemene inleiding op het onderwerp stigma bij kinderen met obesitas. Het tweede deel gaat in op stigmatisering van kinderen met obesitas in de zorg, waarbij van belang is te noemen dat het meeste onderzoek op dit terrein is gedaan bij volwassenen.

Zie hier de factsheet, en de presentatie.

 

Boek: ''Overgewicht en Obesitas bij Kinderen, verder kijken dan de kilo’s'' door Edgar van Mil en Arianne Struik.

Dit boek beschrijft de wetenschappelijke kennis over overgewicht en obesitas bij kinderen vanuit een geïntegreerde visie, en laat zien dat het mogelijk is om overgewicht bij kinderen succesvol aan te pakken. Het boek bevat voor professionals algemene basiskennis, hulpmiddelen en veel praktijkvoorbeelden om zelf aan de slag te gaan met kinderen en hun gezinnen. Daarnaast is het een bron van specialistische kennis voor professionals zoals kinderartsen, psychologen, verpleegkundig specialisten en systeem therapeuten in de tweede en derde lijn. De manier waarop dit boek aankijkt tegen kinderen met overgewicht en obesitas (het is een normale reactie op een abnormale omgeving), kan voor professionals veel nodige achtergrondinformatie geven over hoe met de doelgroep om te gaan. Al met al is het een nuttig boek voor iedereen die werkt met kinderen met overgewicht en obesitas en behoefte heeft aan een visie op de aanpak hiervan, het boek bespreekt dus veel meer dan alleen praten over gewicht.

Zie hier de website.

 

Informatiemap: 'Praten over gewicht voor de JGZ'

‘Praten over gewicht’ is een informatiemap voor de JGZ om met ouders van peuters en kleuters te praten over het gewicht van hun kind. De inhoud van de map kan helpen het gewicht bespreekbaar te maken en biedt ouders inzicht en handvatten om ongezonde gewoontes aan te pakken. In de map vind je Gewichtsverloopkaarten en BMI-curves voor jongens en meisjes. Daarnaast bevat de map diverse situatiefoto’s aan de hand waarvan verhelderd kan worden waardoor het overgewicht mogelijk is ontstaan, schema’s van de dagelijks aanbevolen hoeveelheden voor kinderen, foto’s van portiegroottes en gezonde en minder gezonde dranken. Tot slot bevat de map handvatten om te praten met Turkse en Marokkaanse ouders over gewicht. Deze handvatten bestaan uit tips om het bewustzijn van de ouders te vergroten, manieren om de boodschap over te brengen, en tips om het gevoel van gezond kunnen opvoeden te vergroten. Deze tips kunnen wellicht ook nuttig zijn om te praten met ouders van een andere afkomst.
Zie hier de website.

 

Informatiemap: E-Learning motiverende gespreksvoering (NCJ)

Deze e-learning gemaakt door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) is speciaal voor JGZ professionals en behandelt motiverende gespreksvoering. Uiteindelijk is het doel om beter in staat te zijn cliënten in beweging te brengen door de eigen kracht en mogelijkheden van ouders én kinderen te versterken.

Zie hier de website.

Informatiemap: Richtlijnen Overgewicht: gesprekstechnieken bij gedragsverandering (NCJ)

In deze richtlijnen ontwikkeld door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) worden onder andere gesprekstechnieken besproken die bij de aanpak van overgewicht gebruikt kunnen worden.  Per fase van gedragsverandering staan de verschillende gesprekstechnieken genoemd die binnen die fase het meest geschikt zijn om toe te passen.

Zie hier de website.

 

 

15 februari 2017

C4O-nieuws: Officiële lancering proeftuinproject van Care for Obesity

Het proeftuinproject van Care for Obesity is op zaterdag 11 februari 2017 officieel gestart. Dit project is een samenwerking van Care for Obesity met 8 gemeenten: Almere, Amsterdam, Arnhem, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad en 5 zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, CZ, VGZ, De Friesland en Menzis. Zie voor meer informatie over het proeftuinenproject ‘Succesvol naar lokale ketenaanpak voor het kind met overgewicht of obesitas’ de factsheet. Zie voor meer informatie over de lancering het persbericht.

 

DSC03699a

 

Meer informatie

In aanwezigheid van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid werd het proeftuinenproject van Care for Obesity officieel gelanceerd tijdens NLVitaal te Amersfoort.

Voor vragen over het proeftuinenproject:

   drs. Marian Sijben

   Projectmanager proeftuinenproject

   m.sijben@vu.nl 06-52333013

   

   dr. Jutka Halberstadt

   Landelijk projectmanager Care for Obesity

   j.halberstadt@vu.nl

   020-5983676 / 06-53209626 

 

10 februari 2017

Factsheet Proeftuinenproject van Care for Obesity, februari 2017

Factsheet Proeftuinenproject van Care for Obesity, februari 2017.pdf

 

10 februari 2017

Acht gemeenten ontwikkelen model voor aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

CARE FOR OBESITY COÖRDINEERT ONTWIKKELING LANDELIJK MODEL

Kinderen met overgewicht of obesitas hebben baat bij goede ondersteuning en zorg. Dat vraagt om betrokkenheid van diverse zorg- en wijkprofessionals, maar samenwerking blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Dit vraagt om een breed bruikbaar landelijk model op basis waarvan lokale partijen een passende ketenaanpak kunnen realiseren. Sinds 1 februari 2017 zijn acht Nederlandse gemeenten, met subsidie van het ministerie van VWS, aan de slag om zo'n model te realiseren.

Persbericht_Proeftuinenproject_van_Care_for_Obesity_10_februari_2017.pdf

 

3 februari 2017

Artikel over Kwaliteit van Leven als onderdeel van zorg voor kinderen met obesitas in TSG

TSG_artikel_Kwaliteit_van_Leven_zorg_kinderen_met_obesitas_2016_nummer_8.pdf

2016

18 november 2016

De zorg voor mensen met obesitas vindt op dit moment onvoldoende en versnipperd plaats. Om deze zorg te verbeteren, inclusief de financiering hiervan, heeft het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) eind 2014 besloten met elkaar vast te stellen hoe goede zorg in de vorm van een groepsbehandeling er concreet uit dient te zien.

Inmiddels is de blauwdruk van de groepsbehandeling, in samenspraak met én instemming van de PON partners, beschreven. De doelgroep zijn volwassenen waarbij een groepsbehandeling geschikt is én die een sterk of extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) hebben. Dit zijn mensen met een BMI tussen 30 en 35 én comorbiditeit of mensen met een BMI> 35 (met of zonder risicofactoren of comorbiditeit).

Deze groepsbehandeling is een concrete invulling van de Zorgstandaard Obesitas voor deze doelgroep. Daarnaast sluit het aan bij de Zorgmodule Voeding en Zorgmodule Bewegen.

Het rapport is aangeboden aan het Zorginstituut Nederland.

Gecombineerde groepsbehandeling van obesitas

 

15 november 2016 

Factsheet stigmatisering in de zorg voor kinderen met obesitas

Factsheet stigmaterisering in de zorg voor kinderen met obesitas. Hanneke Noordam en Jutka Halberstadt. Care for Obesity. Amsterdam, november 2016.

 

11 november 2016

Artikel in De Psycholoog

Artikel_in_De_Psycholoog.pdf (November 2016). 

Halberstad, J. & Seidell, J. (2016). Langetermijngewichtsbeheersing bij kinderen met (ernstige) obesitas. De Psycholoog 11, 36-46. 

 

9 november 2016

Artikel in JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

Link naar tijdschrift

Artikel_in_JGZ_Tijdschrift_voor_jeugdgezondheidszorg.pdf (Oktober 2016)

Halberstadt, J. (2016). Proefschrift: Long-term weight management in children and adolescents with severe obesity: psychological aspects. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 1-2. doi:10.1007/s12452-016-0085-3

 

22 augustus 2016

C4O nieuws: Stofberg wordt nieuwe aanbieder van LEFF

Stofberg wordt de nieuwe aanbieder van LEFF    

In het afgelopen jaar is het landelijk LEFF-team bij de VU samen met Heartbeat Ventures op zoek gegaan naar een nieuwe aanbieder voor LEFF: een partij die LEFF op een effectieve en economisch efficiënte manier landelijk gaat uitrollen. 

 

Wij zijn verheugd om na een uitgebreid selectieproces bekend te kunnen maken dat wij uit vier mogelijke kandidaten gekozen hebben voor Stofberg.  Stofberg zet zich momenteel in Limburg als interventie eigenaar van RiskCare Preventie (o.a. in Brunssum met het succesvolle project ‘Brunssum in Actie’) in om kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders te helpen. Zij hebben de ambitie om landelijk te gaan werken en zien LEFF als dé interventie waarmee zij graag willen werken.

 

Stofberg heeft ons overtuigd dat ze volledig voor LEFF willen gaan en bereid zijn om direct een forse hoeveelheid tijd en mankracht te investeren in het landelijk beschikbaar maken voor gemeenten en duurzaam borgen van LEFF. Zij delen daarnaast de inhoudelijke visie van LEFF en Care for Obesity, o.a. op het gebied van de keten en de principes van stepped en matched care. Bovendien delen ze onze passie en waarden: zij hebben een duidelijke intrinsieke motivatie om kinderen en hun ouders te helpen. Stofberg heeft de ervaring en kennis om LEFF via gemeentes landelijk op te schalen om zo LEFF duurzaam te implementeren, tegen een passende prijs aan te bieden, de structurele beschikbaarheid van LEFF te borgen en meer gemeenten te kunnen ondersteunen bij het meer compleet maken van het ketenaanbod. Zij hebben zich tijdens het selectieproces een betrouwbare en prettige samenwerkingspartner voor het VU LEFF-team getoond en wij zijn ervan overtuigd dat zij dat ook voor de gemeenten en overige betrokkenen bij LEFF zullen zijn.

 

Kortom, Stofberg heeft LEFF!

  

Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Emma van den Eynde (plv. landelijk projectleider LEFF, e.vanden.eynde@vu.nl)

 

7 augustus 2016

Zorgstandaard Obesitas opgenomen als kwaliteitsstandaard

Na goedkeuring door de Raad van bestuur van het Zorginstituut is de Zorgstandaard Obesitas vanaf heden opgenomen als kwaliteitsstandaard in het Register. Dit betekent dat de Zorgstandaard Obesitas gezamenlijk door relevante partijen ontwikkeld is én voldoet aan het Toetsingskader.

 

Nieuwe website PON en Care for Obesity

Het Partnerschap Overgewicht Nederland en Care for Obesity hebben een vernieuwde website met een frisse en actuele uitstraling. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van de website, kunt u contact opnemen met Claudia Bolleurs of Roxanna Camfferman.

 

2014

Nieuws en Activiteiten 2014

Business case - Zorg voor kinderen met obesitas. Fleur Schouten, Jutka Halberstadt en Jaap Seidell, mei 2014 

 

Rapport Zorginstituut Nederland: 'Klinische opname voor kinderen met ernstige obesitas'. juni 2014

 

Piramide niveaus van GGR met bijbehorende preventieniveaus en aanpak volgens stepped and matched care (pdf)

 

Piramide niveaus van GGR met bijbehorende preventieniveaus en aanpak volgens stepped and matched care (ppt)

 

Stroomschema stepped and matched care kinderen (0-19 jaar) met overgewicht en obesitas

CBO, Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Toelichting bij figuren piramide en stroomschema

In het kader van het project Care for Obesity is de PON-piramide en bijbehorende GGR-tabel uit de Zorgstandaard Obesitas (2010) aangevuld met een versie van de piramide waarin de behandelopties voor kinderen per niveau van GGR zijn uitgewerkt, conform de principes van stepped- en matched care.In aanvulling op de piramide en tabel, is een stroomschema ontwikkeld dat de stepped en matched care weergeeft voor kinderen (0-19 jaar) met overgewicht en obesitas. De figuren zijn in verschillende formats beschikbaar en kunnen vrij gebruikt worden voor bijvoorbeeld presentaties en publicaties.

 
Verslag werkconferentie patiëntprofielen, oktober 2014

 

Uitgebreide omschrijving Kernset Obesitas, februari 2014

Handreiking toegangsmatrix kernsets