Archief

2016

18 november 2016

De zorg voor mensen met obesitas vindt op dit moment onvoldoende en versnipperd plaats. Om deze zorg te verbeteren, inclusief de financiering hiervan, heeft het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) eind 2014 besloten met elkaar vast te stellen hoe goede zorg in de vorm van een groepsbehandeling er concreet uit dient te zien.

Inmiddels is de blauwdruk van de groepsbehandeling, in samenspraak met én instemming van de PON partners, beschreven. De doelgroep zijn volwassenen waarbij een groepsbehandeling geschikt is én die een sterk of extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) hebben. Dit zijn mensen met een BMI tussen 30 en 35 én comorbiditeit of mensen met een BMI> 35 (met of zonder risicofactoren of comorbiditeit).

Deze groepsbehandeling is een concrete invulling van de Zorgstandaard Obesitas voor deze doelgroep. Daarnaast sluit het aan bij de Zorgmodule Voeding en Zorgmodule Bewegen.

Het rapport is aangeboden aan het Zorginstituut Nederland.

Gecombineerde groepsbehandeling van obesitas

 

15 november 2016 

Factsheet stigmatisering in de zorg voor kinderen met obesitas

Factsheet stigmaterisering in de zorg voor kinderen met obesitas. Hanneke Noordam en Jutka Halberstadt. Care for Obesity. Amsterdam, november 2016.

 

11 november 2016

Artikel in De Psycholoog

Artikel_in_De_Psycholoog.pdf (November 2016). 

Halberstad, J. & Seidell, J. (2016). Langetermijngewichtsbeheersing bij kinderen met (ernstige) obesitas. De Psycholoog 11, 36-46. 

 

9 november 2016

Artikel in JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

Link naar tijdschrift

Artikel_in_JGZ_Tijdschrift_voor_jeugdgezondheidszorg.pdf (Oktober 2016)

Halberstadt, J. (2016). Proefschrift: Long-term weight management in children and adolescents with severe obesity: psychological aspects. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 1-2. doi:10.1007/s12452-016-0085-3

 

22 augustus 2016

C4O nieuws: Stofberg wordt nieuwe aanbieder van LEFF

Stofberg wordt de nieuwe aanbieder van LEFF    

In het afgelopen jaar is het landelijk LEFF-team bij de VU samen met Heartbeat Ventures op zoek gegaan naar een nieuwe aanbieder voor LEFF: een partij die LEFF op een effectieve en economisch efficiënte manier landelijk gaat uitrollen. 

 

Wij zijn verheugd om na een uitgebreid selectieproces bekend te kunnen maken dat wij uit vier mogelijke kandidaten gekozen hebben voor Stofberg.  Stofberg zet zich momenteel in Limburg als interventie eigenaar van RiskCare Preventie (o.a. in Brunssum met het succesvolle project ‘Brunssum in Actie’) in om kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders te helpen. Zij hebben de ambitie om landelijk te gaan werken en zien LEFF als dé interventie waarmee zij graag willen werken.

 

Stofberg heeft ons overtuigd dat ze volledig voor LEFF willen gaan en bereid zijn om direct een forse hoeveelheid tijd en mankracht te investeren in het landelijk beschikbaar maken voor gemeenten en duurzaam borgen van LEFF. Zij delen daarnaast de inhoudelijke visie van LEFF en Care for Obesity, o.a. op het gebied van de keten en de principes van stepped en matched care. Bovendien delen ze onze passie en waarden: zij hebben een duidelijke intrinsieke motivatie om kinderen en hun ouders te helpen. Stofberg heeft de ervaring en kennis om LEFF via gemeentes landelijk op te schalen om zo LEFF duurzaam te implementeren, tegen een passende prijs aan te bieden, de structurele beschikbaarheid van LEFF te borgen en meer gemeenten te kunnen ondersteunen bij het meer compleet maken van het ketenaanbod. Zij hebben zich tijdens het selectieproces een betrouwbare en prettige samenwerkingspartner voor het VU LEFF-team getoond en wij zijn ervan overtuigd dat zij dat ook voor de gemeenten en overige betrokkenen bij LEFF zullen zijn.

 

Kortom, Stofberg heeft LEFF!

  

Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Emma van den Eynde (plv. landelijk projectleider LEFF, e.vanden.eynde@vu.nl)

 

7 augustus 2016

Zorgstandaard Obesitas opgenomen als kwaliteitsstandaard

Na goedkeuring door de Raad van bestuur van het Zorginstituut is de Zorgstandaard Obesitas vanaf heden opgenomen als kwaliteitsstandaard in het Register. Dit betekent dat de Zorgstandaard Obesitas gezamenlijk door relevante partijen ontwikkeld is én voldoet aan het Toetsingskader.

 

Nieuwe website PON en Care for Obesity

Het Partnerschap Overgewicht Nederland en Care for Obesity hebben een vernieuwde website met een frisse en actuele uitstraling. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van de website, kunt u contact opnemen met Claudia Bolleurs of Roxanna Camfferman.

 

2014

Nieuws en Activiteiten 2014

Business case - Zorg voor kinderen met obesitas. Fleur Schouten, Jutka Halberstadt en Jaap Seidell, mei 2014 

 

Rapport Zorginstituut Nederland: 'Klinische opname voor kinderen met ernstige obesitas'. juni 2014

 

Piramide niveaus van GGR met bijbehorende preventieniveaus en aanpak volgens stepped and matched care (pdf)

 

Piramide niveaus van GGR met bijbehorende preventieniveaus en aanpak volgens stepped and matched care (ppt)

 

Stroomschema stepped and matched care kinderen (0-19 jaar) met overgewicht en obesitas

CBO, Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Toelichting bij figuren piramide en stroomschema

In het kader van het project Care for Obesity is de PON-piramide en bijbehorende GGR-tabel uit de Zorgstandaard Obesitas (2010) aangevuld met een versie van de piramide waarin de behandelopties voor kinderen per niveau van GGR zijn uitgewerkt, conform de principes van stepped- en matched care.In aanvulling op de piramide en tabel, is een stroomschema ontwikkeld dat de stepped en matched care weergeeft voor kinderen (0-19 jaar) met overgewicht en obesitas. De figuren zijn in verschillende formats beschikbaar en kunnen vrij gebruikt worden voor bijvoorbeeld presentaties en publicaties.

 
Verslag werkconferentie patiëntprofielen, oktober 2014

 

Uitgebreide omschrijving Kernset Obesitas, februari 2014

Handreiking toegangsmatrix kernsets