Nieuws

Sinds vorig jaar is de stichting Gezonde Jeugd (SGJ) het aanspreekpunt voor alle vragen rondom LEFF. Met trots kunnen we melden dat nu ook de officiële samenwerkingsovereenkomst tussen de VU en de SGJ is getekend. Dit betekent dat de SGJ verantwoordelijk is voor het landelijk aanbieden van LEFF en alle daarmee samenhangende activiteiten. De VU is tot eind 2018 betrokken voor onder meer de evaluatie van LEFF en de kwaliteitsborging. Na 2018 zal de SGJ ook de licentie van LEFF krijgen en daarmee de nieuwe eigenaar van LEFF worden.

De ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas krijgt in Nederland een belangrijke impuls met de introductie van het eerste landelijke model hiervoor. Dit model voor de ketenaanpak wordt ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam vanuit het programma Care for Obesity in samenwerking met acht proeftuingemeenten en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen te maken met overgewicht of obesitas.

 

Klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan

In het onderzoek ‘Toeleiding naar en voltooiing van leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht en obesitas’ blijkt dat succesvolle toeleiding en voltooiing van leefstijlinterventies niet een kwestie is van de aan- of afwezigheid van één bepaalde factor, maar dat het succesvol starten en afronden van een interventie pas plaatsvindt wanneer de relevante factoren overwegend faciliterend zijn en/of opwegen tegen de belemmerende factoren. Het is uiteindelijk de positieve balans tussen de ervaren barrières en de faciliterende factoren die ervoor zorgt dat mensen een programma voltooien. Barrières zijn onderdeel van het uitdagende leven van deze gezinnen en niet eenvoudig oplosbaar. De kunst is om de barrières daar waar mogelijk te verkleinen én de faciliterende factoren te versterken. Dit onderzoek, wat uitgevoerd is in opdracht van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, levert daartoe belangrijke handvatten.

 

Een samenwerking van Care for Obesity (VU Amsterdam) en het Athena Instituut (VU Amsterdam).

 

pdfRapportage ‘Toeleiding naar en voltooiing van leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht en obesitas’