Nieuws

Wil jij weten waar zich geregistreerde aanbieders van de gecombineerde leefstijlinterventie bevinden? Bekijk dan dit overzichtskaartje van het RIVM met alle aanbieders in Nederland. Of er in jouw regio/gemeente een aanbieder beschikbaar is kun je ook zien via deze tabel. Daarin vind je ook de contactgegevens van de aanbieders.

Let op: Niet al deze geregistreerde aanbieders hebben al een contract afgesloten met een zorgverzekeraar of voeren al een van de drie erkende programma’s uit. Via de zorgzoeker op de site van de zorgverzekeraar kun je zien met welke aanbieders zij een contract hebben afgesloten.

 

gli gem 220x220 002

 

Het 2e Nationaal Obesitas Symposium vindt plaats op vrijdag 6 maart 2020 in De Doelen in Rotterdam. Er wordt gewerkt aan een veelbelovend programma met de laatste inzichten op het gebied van voeding, beweging, psyche, bariatrie, maar ook nieuwe richtlijnen met betrekking tot obesitaszorg.

 

Het symposium is bedoeld voor zorgprofessionals betrokken bij de zorg voor mensen met (morbide) obesitas. Vanaf maandag 2 september 2019 is inschrijven mogelijk op www.obesitassymposium.nl.

 

Het Nationaal Obesitas Symposium is een initiatief van Centrum Gezond Gewicht en Olio Educatie. Heeft u vragen, mail naar contact@obesitassymposium.nl.

Partnerschap Overgewicht Nederland ondertekent Preventieakkoord

Overgewicht en obesitas bij jongeren en volwassenen is een serieus probleem. Daarom is het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) blij dat er nu een Nationaal Preventieakkoord ligt, waar alle partijen gezamenlijk de schouders onder de complexe problematiek zetten en toe werken naar een gezondere samenleving. Het PON vindt de maatregelen die in het Preventieakkoord genoemd worden een eerste aanzet. Het PON hoopt dat het akkoord zal leiden tot blijvende aandacht voor de aanpak van overgewicht. Tevens ziet het PON dat andere (wettelijke) maatregelen nodig zullen zijn om de ambities te kunnen realiseren.

Op vrijdag 23 november heeft staatssecretaris Blokhuis het Nationaal Preventieakkoord gepresenteerd.


Zie hier het filmpje met Liesbeth van Rossum.

Het PON heeft, samen met andere partijen verschillende punten ingebracht in het Preventieakkoord om overgewicht en obesitas aan te pakken. PON-voorzitter Prof. dr. Liesbeth van Rossum: “We hebben afgesproken dat kinderen en volwassenen met obesitas sneller naar de juiste hulpverleners worden doorverwezen en dat er uiterlijk in 2030 een passend aanbod is voor iedereen met overgewicht of obesitas. Daarin speelt een coördinerende zorgverlener een essentiële rol om de verbinding tussen het zorgdomein en gemeentelijk domein te leggen”.

Opleiding
Een belangrijk punt is ook dat er in de opleiding voor professionals in zorg en welzijn meer aandacht komt voor het herkennen van de onderliggende oorzaken van gewichtstoename, voor voeding, beweging en een gezonde leefstijl. Ook worden de ziekenhuizen gestimuleerd om meer aandacht te hebben voor deze onderwerpen en de opgedane kennis te verspreiden.

Aanpassing richtlijn
Het PON vindt het van groot belang dat de multidisciplinaire richtlijn en de zorgstandaard voor overgewicht en obesitas vanuit een integraal perspectief worden herzien voor kinderen en volwassenen. De herziene richtlijn kan op termijn een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondere populatie, hogere kwaliteit van leven en daling van obesitas en hiermee samenhangende risicofactoren.

Ketenaanpak
In 2019 gaat de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) deel uitmaken van het basispakket van de zorgverzekering. In deze behandeling is er aandacht voor zowel een gezonde leefstijl (inclusief voeding, beweging, stress en slaap) als de gedragsverandering die hiervoor nodig is. De resultaten van deze landelijke aanpak worden nauwlettend gevolgd, zodat duidelijk wordt of de GLI (kosten)effectief is en of er nog aanvullend (GLI- of anderszins) aanbod noodzakelijk is voor specifieke doelgroepen. Om de implementatie van de GLI goed te laten verlopen zal er een ketenaanpak voor zowel kinderen als volwassenen met overgewicht of obesitas worden ontwikkeld. Hiervoor is inmiddels ervaring opgedaan voor de jeugd. Deze ketenaanpak zal doorontwikkeld worden voor zowel kinderen als volwassenen.

Meer maatregelen nodig
Het PON is van mening dat bovengenoemde punten van groot belang zijn om overgewicht aan te pakken, maar ziet ook dat er belangrijke punten op het gebied van primaire preventie blijven liggen. Zo worden er in het Preventieakkoord geen harde (wettelijke) maatregelen getroffen om de inname van ongezonde producten terug te dringen. Uit de schattingen van het RIVM komt naar voren dat er meer maatregelen nodig zijn om de ambities te realiseren.

In het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) werken beroepsverenigingen van zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars, vertegenwoordigd door 15 partners, samen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. Beoogd resultaat hiervan is de verbetering van de gezondheidstoestand en kwaliteit van leven.

++++

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u bellen met Liesbeth van Rossum, voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland, 06 54 21 74 11

Leefstijlinterventies zijn een bewezen effectieve manier om overgewicht en obesitas bij kinderen aan te pakken. Helaas lukt het niet altijd om een interventie te starten en af te maken. Daarom deed de Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) onderzoek naar welke factoren hier een rol bij spelen. Dat bleek soms verassend simpel: bijv. tijd en locatie van de interventie maken deelname makkelijk of juist niet. In deze tipsheet vind je een samenvatting van de resultaten met praktische tips.

Met de JOGG-aanpak realiseert JOGG lokale samenwerkingen tussen publieke en private partijen zoals o.a. scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen. Maar voor kinderen met overgewicht of obesitas is dat nog niet voldoende. Het kind en gezin hebben extra ondersteuning en zorg nodig om vanuit eigen motivatie en mogelijkheden gedrag duurzaam te veranderen.

In de periode 2018-2021 wordt daarom het programma sluitende ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas’ opgezet, een gezamenlijk programma van JOGG, NJi, NCJ, VU en RIVM.

Om het programma verder vorm te geven en te coördineren zoekt JOGG een Programmamanager Ketenaanpak.

Kom jij het team versterken? Bekijk direct de vacature

 

Interesse?
Jongeren op gezond gewicht laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Je kunt solliciteren t/m zondag 21 oktober via www.polderbanen.nl/vacatures. Voor aanvullende informatie kun je bellen met Evi Gasseling Klaas Molenaar op 073-8200955.

Sinds vorig jaar is de stichting Gezonde Jeugd (SGJ) het aanspreekpunt voor alle vragen rondom LEFF. Met trots kunnen we melden dat nu ook de officiële samenwerkingsovereenkomst tussen de VU en de SGJ is getekend. Dit betekent dat de SGJ verantwoordelijk is voor het landelijk aanbieden van LEFF en alle daarmee samenhangende activiteiten. De VU is tot eind 2018 betrokken voor onder meer de evaluatie van LEFF en de kwaliteitsborging. Na 2018 zal de SGJ ook de licentie van LEFF krijgen en daarmee de nieuwe eigenaar van LEFF worden.

De ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas krijgt in Nederland een belangrijke impuls met de introductie van het eerste landelijke model hiervoor. Dit model voor de ketenaanpak wordt ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam vanuit het programma Care for Obesity in samenwerking met acht proeftuingemeenten en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen te maken met overgewicht of obesitas.

 

Klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan

In het onderzoek ‘Toeleiding naar en voltooiing van leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht en obesitas’ blijkt dat succesvolle toeleiding en voltooiing van leefstijlinterventies niet een kwestie is van de aan- of afwezigheid van één bepaalde factor, maar dat het succesvol starten en afronden van een interventie pas plaatsvindt wanneer de relevante factoren overwegend faciliterend zijn en/of opwegen tegen de belemmerende factoren. Het is uiteindelijk de positieve balans tussen de ervaren barrières en de faciliterende factoren die ervoor zorgt dat mensen een programma voltooien. Barrières zijn onderdeel van het uitdagende leven van deze gezinnen en niet eenvoudig oplosbaar. De kunst is om de barrières daar waar mogelijk te verkleinen én de faciliterende factoren te versterken. Dit onderzoek, wat uitgevoerd is in opdracht van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, levert daartoe belangrijke handvatten.

 

Een samenwerking van Care for Obesity (VU Amsterdam) en het Athena Instituut (VU Amsterdam).

 

pdfRapportage ‘Toeleiding naar en voltooiing van leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht en obesitas’