Nieuws

De ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas krijgt in Nederland een belangrijke impuls met de introductie van het eerste landelijke model hiervoor. Dit model voor de ketenaanpak wordt ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam vanuit het programma Care for Obesity in samenwerking met acht proeftuingemeenten en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen te maken met overgewicht of obesitas.

 

Klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan

Veel professionals vinden het lastig om de onderwerpen gewicht en leefstijl te bespreken met gezinnen. Werk jij vanuit het zorg- of sociale domein met kinderen en ouders, herken je dit en wijl je hiermee aan de slag? Schrijf je dan in voor de training 'Praten over gewicht' die op veler verzoek op 24 mei 2018 wordt georganiseerd.

 

Folder_training_-_In_gesprek_over_gewicht_en_leefstijl_

In het onderzoek ‘Toeleiding naar en voltooiing van leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht en obesitas’ blijkt dat succesvolle toeleiding en voltooiing van leefstijlinterventies niet een kwestie is van de aan- of afwezigheid van één bepaalde factor, maar dat het succesvol starten en afronden van een interventie pas plaatsvindt wanneer de relevante factoren overwegend faciliterend zijn en/of opwegen tegen de belemmerende factoren. Het is uiteindelijk de positieve balans tussen de ervaren barrières en de faciliterende factoren die ervoor zorgt dat mensen een programma voltooien. Barrières zijn onderdeel van het uitdagende leven van deze gezinnen en niet eenvoudig oplosbaar. De kunst is om de barrières daar waar mogelijk te verkleinen én de faciliterende factoren te versterken. Dit onderzoek, wat uitgevoerd is in opdracht van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, levert daartoe belangrijke handvatten.

 

Een samenwerking van Care for Obesity (VU Amsterdam) en het Athena Instituut (VU Amsterdam).

 

pdfRapportage ‘Toeleiding naar en voltooiing van leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht en obesitas’

Opnieuw goed nieuws! LEFF is een stap omhoog gegaan in de Interventiedatabase van het RIVM Centrum Gezond Leven en de Gezond en Actief Leven database van Kenniscentrum Sport. LEFF wordt beoordeeld met ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. Dat betekent dat de effectiviteit van LEFF wat betreft afname BMI en toename kwaliteit van leven in Nederlands onderzoek is aangetoond. LEFF betreft de vertaling van een Engels programma, waarvan de effectiviteit (ook op lange termijn) al langer vastgesteld was.

 

LEFF is hiermee een van de weinige interventies op gebied van behandeling van overgewicht en obesitas bij kinderen in de leeftijd 7 t/m 12 jaar die als effectief beoordeeld is in Nederland. Daarmee is LEFF een goede keuze om mee aan de slag te gaan voor de aanvraag van de Sportimpuls subsidie, waarvoor tussen 8 januari en 22 februari weer aanvragen ingediend kunnen worden. Ook aan de slag met LEFF in jouw gemeente of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Remco Lassche via remco@start-leff.nl of 06-24891872.

 

De beschrijving van LEFF in de database is terug te vinden via deze link.

Vanaf 1 oktober 2017 publiceert Care for Obesity (C4O) alle producten afkomstig uit het 'proeftuinenproject' van C4O op de website: www.c4o-proeftuinen.nl. De meest recente versie van het basismodel is via deze website te verkrijgen, net als opgeleverde toolboxproducten. De website heeft een beschermd gedeelte (digitaal platform) ingebouwd, het communicatieplatform van de projectleiders van de proeftuinen van C4O.

De huidige website die C4O en PON gezamelijk gebruiken blijft bestaan en waar nodig en mogelijk wordt een koppeling gemaakt aan de website van het 'proeftuinenproject'.

Sinds kort is het mogelijk trainingen aan te vragen over onderstaande onderwerpen. Klik op de link voor meer informatie. Voor het actuele aanbod kun je het beste kijken bij Scholingsaanbod.

 

pdfscholingsaanbod_kwaliteit_van_leven-final.pdf

 

pdfscholingsaanbod_praten_over_gewicht-final.pdf

 

pdfscholingsaanbod_Proeftuinenproject_C4O-final.pdf

 

pdfscholingsaanbod_stigma-final.pdf

 

Veel professionals vinden het lastig om de onderwerpen gewicht en leefstijl te bespreken met gezinnen. In deze vernieuwde tipsheet geven we je adviezen over hoe je respectvol over deze onderwerpen kunt praten met kinderen en ouders.

 

pdfTipsheet_-_Hoe_praat_je_respectvol_over_gewicht_en_leefstijl_v2017.11.01_def.pdf

 

Datum: 

Donderdag 16 november 2017

 

Locatie:

Hotel Van der Valk

Toekanweg 2

2025 LC Haarlem

 

Tijd:

13.30 - 16.30 uur (inloop 13.00 uur)

 

Programma:

 

 

De EenVandaag aflevering van afgelopen zaterdag 19 augustus (NPO1) met Liesbeth van Rossum stond geheel in het teken van obesitas met o.a.: therapie, onderliggende oorzaken, sociale stigma en ook over het ''vergoedingen gat'' in het huidige zorgstelsel.

 

De uitzending kun je hier terugkijken.

 

 

Donderdag 8 juni hebben de gemeente Amsterdam en gemeente ‘s-Hertogenbosch samen een basismodel om de zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas te organiseren gepresenteerd. Kern van het model: elk kind dat te zwaar is, blijft (met de ouders) in beeld en krijgt de zorg en ondersteuning die nodig is. Bovendien kijkt de professional behalve naar leefstijl ook nadrukkelijk naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren. Het basismodel is bedoeld als uitgangspunt voor andere gemeenten, om tot een eigen lokale invulling te komen.....

 

Lees meer....

 

Naar het Model Ketenaanpak 

 

pdf'Van een smalle blik naar een brede visie: Ketenaanpak voor het kind met overgewicht en obesitas'

 

pdfToelichting op de financiering van het basismodel

Vanavond wordt er bij Brandpunt een nieuwsitem uitgezonden over de succesvolle aanpak van overgewicht bij kinderen in Amsterdam en ’s-Hertogenbosch. Hiervoor hebben ze o.a. Edgar van Mil, partnervertegenwoordiger namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, geïnterviewd. In het gegeven interview legt Edgar het belang van samenwerking in de keten uit.

Enkele weken geleden werd bekend dat het landelijk LEFF-team (onderdeel van Care for Obesity bij de VU) weer alle taken m.b.t. LEFF op zich had genomen.

 

Na een fase van heroriëntatie, waarin de eisen voor een nieuwe landelijke aanbieder nog eens op een rij zijn gezet, hebben we Heartbeat Ventures gevraagd een voorstel te maken voor een mogelijke rol in de toekomst van LEFF. Heartbeat Ventures heeft voorgesteld hiervoor de stichting Gezonde Jeugd op te richten en deze mede met input van bestaande LEFF-gemeenten vorm te geven. Een belangrijke reden om deze constructie te verkennen, was dat Heartbeat Ventures de afgelopen 1,5 jaar nauw betrokken was bij de transitie van LEFF en contact heeft gehad met alle betrokken gemeenten en andere relevante partijen. Dit helpt om alsnog op korte termijn de transitie van LEFF naar een nieuwe uitvoerder goed en soepel te laten verlopen, door de stichting Gezonde Jeugd in samenwerking met Care for Obesity bij de VU.

 

De stichting Gezonde Jeugd wil de bij LEFF betrokken partijen op effectieve wijze samenbrengen om LEFF succesvol op te schalen en duurzaam op kwalitatief hoogwaardige wijze aan te bieden, maximaal gebruik makend van de ontwikkelde kennis en expertise bij het landelijk LEFF-team bij de VU en alle andere bij LEFF betrokken stakeholders.

LEFF is sinds de pilot verder geoptimaliseerd (zo vindt momenteel een volledige herziening van de materialen plaats) en wordt door de stichting Gezonde Jeugd, met ondersteuning van Care for Obesity bij de VU, beschikbaar gemaakt in heel Nederland.

 

Roept dit bericht vragen op? Neem contact op!

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Als er sprake is van overgewicht of obesitas is het van belang dat zowel het kind als het gezin de juiste ondersteuning en zorg krijgt. Hoe zorg je voor een sluitende ketenaanpak en wie heeft hierin welke rol?

 

Op donderdag 8 juni 2017 organiseren Care for Obesity en Jongeren Op Gezond Gewicht een miniconferentie rondom deze ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Alle professionals* die hierin een rol kunnen hebben en vertegenwoordigers van relevante beroepsverenigingen en kenniscentra, zijn van harte welkom.

 

Datum:            donderdag 8 juni 2017

Tijd:                 van 13.30 tot 16.30 uur (inloop om 13.00 uur)

Locatie:           Apeldoorn (exacte locatie volgt binnenkort)

 

Tijdens deze miniconferentie komen de volgende thema’s aan bod:

 

Het nieuwe basismodel ketenaanpak

Op basis van ervaringen uit de praktijk in Amsterdam en Den Bosch is er een model ontwikkeld op inhoud, organisatie, bekostiging en implementatie van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Het model wordt tijdens de miniconferentie toegelicht.

 

Hoe creëer je commitment voor de ketenaanpak binnen de gemeente?

Draagvlak en commitment om samen aan de slag te gaan met de ketenaanpak binnen de gemeente is essentieel. Hoe pak je dat aan? Laat je inspireren door een verhaal uit een gemeente.

 

De centrale zorgverlener

De gemeente Amsterdam sluit af door het delen van hun ervaring met het inzetten van de centrale zorgverlener. Wat doet de centrale zorgverlener, wie kan deze rol op zich nemen en hoe ga je hiermee aan de slag in de praktijk?

 

Spreekuur voor lokale vragen

Bij binnenkomst op 8 juni is het mogelijk om je aan te melden voor een één-op-één-gesprek met experts ketenaanpak voor advies of informatie. Wees er op tijd bij.

 

Je kan je via deze link voor 24 mei aanmelden voor de miniconferentie.

 

Wij vragen je om deze link te delen binnen je lokale netwerk. De professionals voor wie dit interessant kan zijn, kunnen wij zelf namelijk niet allemaal rechtstreeks uitnodigen. Neem ze mee of nodig ze uit wanneer je zelf niet aanwezig kunt zijn.

 

We ontvangen je graag op 8 juni 2017 te Apeldoorn. Deelname is gratis, let op! Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

Met vriendelijke groet,

Marjon Bachra

Directeur Jongeren Op Gezond Gewicht

Jutka Halberstadt
Landelijk projectmanager Care for Obesity

 jogg logo mini congresc4o logo mini congres

 

 

* JGZ-verpleegkundigen, JGZ-artsen en andere JGZ-medewerkers, gezinscoaches, JOGG-regisseurs, beleidsmedewerkers jeugdzorg, kinderartsen, buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers volksgezondheid, wijkprofessionals, huisartsen, leerkrachten, psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten, et cetera.

Professionals die met kinderen en ouders werken binnen het zorgdomein en het sociale domein, hebben een belangrijke rol in het bespreekbaar maken van gewicht en leefstijl. Gewicht en leefstijl zijn echter gevoelige en persoonlijke onderwerpen. Dit kan leiden tot het vermijden van deze onderwerpen in een gesprek, terwijl er sprake is van overgewicht of obesitas. De factsheet en training beogen professionals handvatten te geven om hun vaardigheden op het gebied van communicatie over deze onderwerpen te verbeteren en het bespreekbaar maken te vereenvoudigen.

Prof. dr. Liesbeth van Rossum is vrijdag 31 maart van 11.00-11.30u te horen op radio 1. Ze zal tussen 11.00 en 11.30 over de kabinetsplannen praten ten aanzien van obesitas.

 

Luister hier naar de uitzending.