Nieuws

Vanaf 1 oktober 2017 publiceert Care for Obesity (C4O) alle producten afkomstig uit het 'proeftuinenproject' van C4O op de website: www.c4o-proeftuinen.nl. De meest recente versie van het basismodel is via deze website te verkrijgen, net als opgeleverde toolboxproducten. De website heeft een beschermd gedeelte (digitaal platform) ingebouwd, het communicatieplatform van de projectleiders van de proeftuinen van C4O.

De huidige website die C4O en PON gezamelijk gebruiken blijft bestaan en waar nodig en mogelijk wordt een koppeling gemaakt aan de website van het 'proeftuinenproject'.

Sindskort is het mogelijk trainingen aan te vragen over onderstaande onderwerpen. Klik op de link voor meer informatie. Voor het actuele aanbod kun je het beste kijken bij Scholingsaanbod.

 

pdfscholingsaanbod_kwaliteit_van_leven-final.pdf

 

pdfscholingsaanbod_praten_over_gewicht-final.pdf

 

pdfscholingsaanbod_Proeftuinenproject_C4O-final.pdf

 

pdfscholingsaanbod_stigma-final.pdf

 

Veel professionals vinden het lastig om de onderwerpen gewicht en leefstijl te bespreken met gezinnen. In deze vernieuwde tipsheet geven we je adviezen over hoe je respectvol over deze onderwerpen kunt praten met kinderen en ouders.

 

pdfTipsheet_-_Hoe_praat_je_respectvol_over_gewicht_en_leefstijl_v2017.11.01_def.pdf

 

Datum: 

Donderdag 16 november 2017

 

Locatie:

Hotel Van der Valk

Toekanweg 2

2025 LC Haarlem

 

Tijd:

13.30 - 16.30 uur (inloop 13.00 uur)

 

Programma:

 

 

De EenVandaag aflevering van afgelopen zaterdag 19 augustus (NPO1) met Liesbeth van Rossum stond geheel in het teken van obesitas met o.a.: therapie, onderliggende oorzaken, sociale stigma en ook over het ''vergoedingen gat'' in het huidige zorgstelsel.

 

De uitzending kun je hier terugkijken.

 

 

Donderdag 8 juni hebben de gemeente Amsterdam en gemeente ‘s-Hertogenbosch samen een basismodel om de zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas te organiseren gepresenteerd. Kern van het model: elk kind dat te zwaar is, blijft (met de ouders) in beeld en krijgt de zorg en ondersteuning die nodig is. Bovendien kijkt de professional behalve naar leefstijl ook nadrukkelijk naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren. Het basismodel is bedoeld als uitgangspunt voor andere gemeenten, om tot een eigen lokale invulling te komen.....

 

Lees meer....

 

Naar het Model Ketenaanpak 

 

pdf'Van een smalle blik naar een brede visie: Ketenaanpak voor het kind met overgewicht en obesitas'

 

pdfToelichting op de financiering van het basismodel

Vanavond wordt er bij Brandpunt een nieuwsitem uitgezonden over de succesvolle aanpak van overgewicht bij kinderen in Amsterdam en ’s-Hertogenbosch. Hiervoor hebben ze o.a. Edgar van Mil, partnervertegenwoordiger namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, geïnterviewd. In het gegeven interview legt Edgar het belang van samenwerking in de keten uit.

Enkele weken geleden werd bekend dat het landelijk LEFF-team (onderdeel van Care for Obesity bij de VU) weer alle taken m.b.t. LEFF op zich had genomen.

 

Na een fase van heroriëntatie, waarin de eisen voor een nieuwe landelijke aanbieder nog eens op een rij zijn gezet, hebben we Heartbeat Ventures gevraagd een voorstel te maken voor een mogelijke rol in de toekomst van LEFF. Heartbeat Ventures heeft voorgesteld hiervoor de stichting Gezonde Jeugd op te richten en deze mede met input van bestaande LEFF-gemeenten vorm te geven. Een belangrijke reden om deze constructie te verkennen, was dat Heartbeat Ventures de afgelopen 1,5 jaar nauw betrokken was bij de transitie van LEFF en contact heeft gehad met alle betrokken gemeenten en andere relevante partijen. Dit helpt om alsnog op korte termijn de transitie van LEFF naar een nieuwe uitvoerder goed en soepel te laten verlopen, door de stichting Gezonde Jeugd in samenwerking met Care for Obesity bij de VU.

 

De stichting Gezonde Jeugd wil de bij LEFF betrokken partijen op effectieve wijze samenbrengen om LEFF succesvol op te schalen en duurzaam op kwalitatief hoogwaardige wijze aan te bieden, maximaal gebruik makend van de ontwikkelde kennis en expertise bij het landelijk LEFF-team bij de VU en alle andere bij LEFF betrokken stakeholders.

LEFF is sinds de pilot verder geoptimaliseerd (zo vindt momenteel een volledige herziening van de materialen plaats) en wordt door de stichting Gezonde Jeugd, met ondersteuning van Care for Obesity bij de VU, beschikbaar gemaakt in heel Nederland.

 

Roept dit bericht vragen op? Neem contact op!

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Als er sprake is van overgewicht of obesitas is het van belang dat zowel het kind als het gezin de juiste ondersteuning en zorg krijgt. Hoe zorg je voor een sluitende ketenaanpak en wie heeft hierin welke rol?

 

Op donderdag 8 juni 2017 organiseren Care for Obesity en Jongeren Op Gezond Gewicht een miniconferentie rondom deze ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Alle professionals* die hierin een rol kunnen hebben en vertegenwoordigers van relevante beroepsverenigingen en kenniscentra, zijn van harte welkom.

 

Datum:            donderdag 8 juni 2017

Tijd:                 van 13.30 tot 16.30 uur (inloop om 13.00 uur)

Locatie:           Apeldoorn (exacte locatie volgt binnenkort)

 

Tijdens deze miniconferentie komen de volgende thema’s aan bod:

 

Het nieuwe basismodel ketenaanpak

Op basis van ervaringen uit de praktijk in Amsterdam en Den Bosch is er een model ontwikkeld op inhoud, organisatie, bekostiging en implementatie van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Het model wordt tijdens de miniconferentie toegelicht.

 

Hoe creëer je commitment voor de ketenaanpak binnen de gemeente?

Draagvlak en commitment om samen aan de slag te gaan met de ketenaanpak binnen de gemeente is essentieel. Hoe pak je dat aan? Laat je inspireren door een verhaal uit een gemeente.

 

De centrale zorgverlener

De gemeente Amsterdam sluit af door het delen van hun ervaring met het inzetten van de centrale zorgverlener. Wat doet de centrale zorgverlener, wie kan deze rol op zich nemen en hoe ga je hiermee aan de slag in de praktijk?

 

Spreekuur voor lokale vragen

Bij binnenkomst op 8 juni is het mogelijk om je aan te melden voor een één-op-één-gesprek met experts ketenaanpak voor advies of informatie. Wees er op tijd bij.

 

Je kan je via deze link voor 24 mei aanmelden voor de miniconferentie.

 

Wij vragen je om deze link te delen binnen je lokale netwerk. De professionals voor wie dit interessant kan zijn, kunnen wij zelf namelijk niet allemaal rechtstreeks uitnodigen. Neem ze mee of nodig ze uit wanneer je zelf niet aanwezig kunt zijn.

 

We ontvangen je graag op 8 juni 2017 te Apeldoorn. Deelname is gratis, let op! Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

Met vriendelijke groet,

Marjon Bachra

Directeur Jongeren Op Gezond Gewicht

Jutka Halberstadt
Landelijk projectmanager Care for Obesity

 jogg logo mini congresc4o logo mini congres

 

 

* JGZ-verpleegkundigen, JGZ-artsen en andere JGZ-medewerkers, gezinscoaches, JOGG-regisseurs, beleidsmedewerkers jeugdzorg, kinderartsen, buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers volksgezondheid, wijkprofessionals, huisartsen, leerkrachten, psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten, et cetera.

Professionals die met kinderen en ouders werken binnen het zorgdomein en het sociale domein, hebben een belangrijke rol in het bespreekbaar maken van gewicht en leefstijl. Gewicht en leefstijl zijn echter gevoelige en persoonlijke onderwerpen. Dit kan leiden tot het vermijden van deze onderwerpen in een gesprek, terwijl er sprake is van overgewicht of obesitas. De factsheet en training beogen professionals handvatten te geven om hun vaardigheden op het gebied van communicatie over deze onderwerpen te verbeteren en het bespreekbaar maken te vereenvoudigen.

Prof. dr. Liesbeth van Rossum is vrijdag 31 maart van 11.00-11.30u te horen op radio 1. Ze zal tussen 11.00 en 11.30 over de kabinetsplannen praten ten aanzien van obesitas.

 

Luister hier naar de uitzending.

Medio 2016 is besloten dat de firma Stofberg de nieuwe aanbieder van het LEFF-programma werd. Helaas voldeed deze samenwerking niet aan de wederzijdse verwachtingen en is deze per 14 maart 2017 beëindigd.

 

Het landelijk LEFF-team (onderdeel van Care for Obesity bij de VU) heeft sinds vorige week weer alle taken m.b.t. LEFF op zich genomen.

 

Het belangrijkste is dat alles gewoon doorgaat. Dat geldt voor de gemeenten die LEFF nu aanbieden en voor de kinderen en ouders die aan LEFF deelnemen. Daarnaast kunnen nieuwe gemeenten starten met LEFF.

 

Care for Obesity heroriënteert zich ondertussen op de keuze voor een nieuwe aanbieder van LEFF en zal hier op korte termijn een beslissing over nemen. Uiteraard blijft Care for Obesity zoals gepland hoe dan ook betrokken bij LEFF voor o.a. de doorontwikkeling en kwaliteitsborging.

Het proeftuinproject van Care for Obesity is op zaterdag 11 februari 2017 officieel gestart. Dit project is een samenwerking van Care for Obesity met 8 gemeenten: Almere, Amsterdam, Arnhem, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad en 5 zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, CZ, VGZ, De Friesland en Menzis. Zie voor meer informatie over het proeftuinenproject ‘Succesvol naar lokale ketenaanpak voor het kind met overgewicht of obesitas’ de factsheet. Zie voor meer informatie over de lancering het persbericht.

 

 DSC03699a

In aanwezigheid van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid werd het proeftuinenproject van Care for Obesity officieel gelanceerd tijdens NLVitaal te Amersfoort.

 

Voor vragen over het proeftuinenproject:

   drs. Marian Sijben

   Projectmanager proeftuinenproject

   m.sijben@vu.nl 06-52333013

 

   dr. Jutka Halberstadt

   Landelijk projectmanager Care for Obesity

   j.halberstadt@vu.nl

   020-5983676 06-53209626 

CARE FOR OBESITY COÖRDINEERT ONTWIKKELING LANDELIJK MODEL

Kinderen met overgewicht of obesitas hebben baat bij goede ondersteuning en zorg. Dat vraagt om betrokkenheid van diverse zorg- en wijkprofessionals, maar samenwerking blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Dit vraagt om een breed bruikbaar landelijk model op basis waarvan lokale partijen een passende ketenaanpak kunnen realiseren. Sinds 1 februari 2017 zijn acht Nederlandse gemeenten, met subsidie van het ministerie van VWS, aan de slag om zo'n model te realiseren.

Persbericht_Proeftuinenproject_van_Care_for_Obesity_10_februari_2017.pdf

De zorg voor mensen met obesitas vindt op dit moment onvoldoende en versnipperd plaats. Om deze zorg te verbeteren, inclusief de financiering hiervan, heeft het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) eind 2014 besloten met elkaar vast te stellen hoe goede zorg in de vorm van een groepsbehandeling er concreet uit dient te zien.

 

Inmiddels is de blauwdruk van de groepsbehandeling, in samenspraak met én instemming van de PON partners, beschreven. De doelgroep zijn volwassenen waarbij een groepsbehandeling geschikt is én die een sterk of extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) hebben. Dit zijn mensen met een BMI tussen 30 en 35 én comorbiditeit of mensen met een BMI> 35 (met of zonder risicofactoren of comorbiditeit).

 

Deze groepsbehandeling is een concrete invulling van de Zorgstandaard Obesitas voor deze doelgroep. Daarnaast sluit het aan bij de Zorgmodule Voeding en Zorgmodule Bewegen.

 

Het rapport is aangeboden aan het Zorginstituut Nederland.