Miniconferentie ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

Beste professional,

 

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Als er sprake is van overgewicht of obesitas is het van belang dat zowel het kind als het gezin de juiste ondersteuning en zorg krijgt. Hoe zorg je voor een sluitende ketenaanpak en wie heeft hierin welke rol?

 

Op donderdag 22 februari 2018 organiseren Care for Obesity en Jongeren Op Gezond Gewicht een miniconferentie rondom deze ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Alle professionals*, die hierin een rol kunnen hebben, en vertegenwoordigers van relevante beroepsverenigingen en kenniscentra, zijn van harte welkom.

 

Datum:

Donderdag 22 februari 2018

 

Tijd:

Van 13.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)

 

Locatie:

Volgt, Eindhoven

 

Onder begeleiding van dagvoorzitter Jutka Halberstadt, wordt het volgende programma aangeboden:

 

Het landelijke model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht

 

Op basis van ervaringen uit de praktijk in Amsterdam en Den Bosch en input van 6 andere proeftuinen is er een model ontwikkeld op inhoud, organisatie, bekostiging en implementatie van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Marian Sijben, projectmanager van het proeftuinenproject van Care for Obesity, licht het landelijk model toe.

 

Rondetafelgesprekken:

-       Praten over gewicht en gezonde leefstijl

-       De rol van de JOGG-regisseur, de JOGG-beleidsmedewerker en andere betrokkenen binnen de pijler Verbinding Preventie en Zorg en de ketenaanpak

-       De rol van de centrale zorgverlener

-       Financiering activiteiten binnen de ketenaanpak

-       Realisatie van een lokale ketenaanpak

 

De veranderende rol van de professional – van adviserende naar coachende rol

De aanpak vraagt om een ander soort bijdrage van de betrokken professionals. Edgar van Mil, kinderarts Jeroen Bosch Ziekenhuis, medeauteur van ‘Overgewicht en Obesitas bij kinderen; verder kijken dan de kilo’s’ en initiatiefnemer tot de ketenaanpak in ’s-Hertogenbosch, licht deze veranderende rol toe.

 

Spreekuur voor lokale vragen

Voorafgaand aan de bijeenkomst is het mogelijk om je aan te melden voor een één-op-één-gesprek over genoemde onderwerpen. In de officiële uitnodiging komen we hier nog specifiek op terug.

 

Alvast aanmelden voor de miniconferentie kan hier. De miniconferentie is qua inhoud deels gelijk aan de conferenties die op 8 juni en 16 november 2017 plaatsvonden.

 

Deel deze save-the-date gerust binnen je lokale netwerk. De professionals voor wie dit interessant kan zijn, kunnen wij zelf namelijk niet allemaal rechtstreeks uitnodigen. Neem ze mee of nodig ze uit wanneer je zelf niet aanwezig kunt zijn.

 

We ontvangen je graag op 22 februari 2018. Deelname is gratis.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

* JGZ-verpleegkundigen, JGZ-artsen en andere JGZ-medewerkers, gezinscoaches, JOGG-regisseurs, beleidsmedewerkers jeugdzorg, kinderartsen, buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers volksgezondheid, wijkprofessionals, huisartsen, leerkrachten, psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten, et cetera.