Organisatie

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) is een samenwerkingsverband van 14 beroeps- en koepelorganisaties van zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten, met als doel het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas

 

Gewone en buitengewone leden

PON-partners zijn onderverdeeld in gewone en buitengewone leden. Patiëntenorganisaties en monodisciplinaire beroepsverenigingen van zorgverleners zijn gewoon lid. Buitengewone leden worden gevormd door koepel- en brancheorganisatie van zorgverleners of zorgverzekeraars die indirect invloed uitoefenen op de zorg voor mensen met (een hoog risico op) obesitas. Beide type partnerorganisaties dragen bij aan de preventie en de zorg voor mensen met (een hoog risico op) obesitas en hebben de mogelijkheid kennis en expertise in te brengen binnen het PON. Buitengewoon partnerorganisaties hebben echter formeel geen stemrecht.

 

Convenant

Het PON heeft met de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en het Platform Vitale Vaten een convenant gesloten, om zich gezamenlijk in te zetten voor goede zorg voor mensen met (een hoog risico op) obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten aangezien deze aandoeningen veel gemeenschappelijke risicofactoren hebben en oorzakelijk sterk met elkaar samenhangen.

 

Penvoerder en bestuur

Het penvoerderschap van het PON is ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Het bestuur bestaat uit

Liesbeth van Rossum (voorzitter), Marieke Plas (coördinator namens penvoerder), Leonie Dijxhoorn (Nederlandse Obesitas Vereniging) en Wineke Remijnse (Nederlandse Vereniging van Diëtisten).