Cardiometabole samenwerking

In november 2011 heeft het PON een convenant gesloten met de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en het Platform Vitale Vaten, om zich gezamenlijk in te zetten voor goede zorg voor mensen met (een hoog risico op) obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten. De drie aandoeningen hebben veel gemeenschappelijke risicofactoren en hangen oorzakelijk sterk met elkaar samen (comorbiditeit). De zorg rondom deze groep cliënten en patiënten is vaak versnipperd. Het doel van deze samenwerking is een betere afstemming tussen de inhoud en implementatie van de verschillende zorgstandaarden, zodat de zorg beter en efficiënter ingericht wordt. De doelgroep waarvoor de convenantpartners zich inzetten telt zo'n 4 miljoen mensen.

  

Cardiometabole aandoeningen (obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en chronische nierschade) vertonen qua preventie en zorg grote overeenkomsten. Ze hebben veel gemeenschappelijke risicofactoren en hangen oorzakelijk sterk met elkaar samen. Hierdoor komen ze vaak in combinatie voor. Daarom is het belangrijk dat de zorg en preventie rond deze aandoeningen goed op elkaar is afgestemd. Het PON heeft samen met diverse andere partijen gewerkt aan verschillende producten die hieraan kunnen bijdragen: de webtool uniforme aanpak cardiometabole risicofactoren en de informatiestandaard cardiometabole aandoeningen.

 

{slider Informatiestandaard|closed|icon}

Goed communiceren tussen zorgverleners en tussen de zorgverlener en de patiënt is van essentieel belang voor de kwaliteit van zorg. Deze communicatie wordt gehinderd door het ontbreken van (zorg)inhoudelijke en technische standaardisatie. De Nederlandse Diabetesfederatie, Partnership Overgewicht Nederland, Platform Vitale Vaten en de Nierstichting stellen vast welke gegevens nodig zijn om goed en ook efficiënt met elkaar te communiceren over en met de cardiometabole patiënt.

 

Voor cardiometabole aandoeningen zijn er vier kerndatasets ontwikkeld: diabetes (geactualiseerde versie), chronische nierschade, obesitas en cardiovasculair risicomanagement. De groen aangegeven parameters in de obesitas-set betreffen de cardiometabole gegevens die in minimaal drie van de vier cardiometabole aandoeningen een rol spelen.

 

Nictiz (Nationaal ICT Instituut in de Zorg) is verantwoordelijk voor de vertaling naar technische standaarden.

 

Het project is sinds oktober 2012 een pilotproject van het kwaliteitsinstituut. Hiermee wil het kwaliteitsinstituut het project (financieel) ondersteunen en tegelijkertijd haar taken als nieuwe organisatie verder vormgeven.

 
pdfKernset Obesitas

docxUitgebreide beschrijving van de e-Obesitas kernset

xlsxHandreiking toegangsmatrix kernsets