PON-partners

De volgende 15 beroeps- en koepelorganisaties van zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten zijn aangesloten bij het PON als gewoon of buitengewoon lid.

 

 

 

DSMBS
Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery, vertegenwoordigd door F. (Frits) Berends

 

 

 

  ggd

 

GGD GHOR Nederland
Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (voorheen GGD Nederland), vertegenwoordigd door M. (Marja) van Rooijen, GGD regio Utrecht

 KNGF

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, vertegenwoordigd door Dhr. S. (Sjoerd) Olthof

 

  KNMG

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, vertegenwoordigd door Mw. E. (Ellen) BurgeringNHG

 

Nederlands Huisartsen Genootschap, vertegenwoordigd door Dr. M.J.P. (Mariëlle) van Avendonk


 

 NIP

 

Nederlands Instituut van Psychologen, vertegenwoordigd door Mw. N. (Nienke) van der Veer

 


NIV

 

Nederlandsche Internisten Vereniging, vertegenwoordigd door Prof. dr. H. (Hanno) Pijl, Prof. dr. J.J. (Jan) Michiels en Dr. F.J.M. (Françoise) Klessens

 

  


Nederlandse Stichting Over Gewicht


Nederlandse Stichting Over Gewicht, vertegenwoordigd door  Mw. I. (Inez) van den Anker

 

 


Patientenfederatie Nederland logo CMYK 300dpi 

 

Patiëntenfederatie Nederland, vertegenwoordigd door Dhr. J. (Jan) Bendictus.

 

 

 

NVD


Nederlandse Vereniging van Diëtisten, vertegenwoordigd door mw. W. (Wineke) Remijnse en mw. E. (Ellen) Govers

 

 

 

 NVAB

 

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, vertegenwoordigd door Mw. S. (Salmara) Akihary

 

 

 

 

 

NVK

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, vertegenwoordigd door Dr. E.G.A.H. (Edgar) van Mil

 

 

 

cesar


Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, vertegenwoordigd door Mw. M. (Marleen) Post

 

 

 

 

ZN

 

Zorgverzekeraars Nederland,  vertegenwoordigd door Dhr. M. (Martien) Bouwmans