Zorgmodules

Zorgmodules zijn ziekteoverstijgende modules voor onderdelen van zorg die voor meerdere ziekten relevant zijn. Zorgmodules die relevant zijn voor de Zorgstandaard Obesitas zijn de Zorgmodules Voeding, Bewegen en Zelfmanagement.