Zorgstandaard obesitas

De Zorgstandaard Obesitas heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor mensen met obesitas, opdat hun gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie verbetert. Het beschrijft de norm waaraan goede multidisciplinaire zorg voor mensen met overgewicht of obesitas dient te voldoen. Het betreft hier zowel de zorg die geleverd moet worden, als de organisatie en kwaliteitseisen van de zorg.

 

De Zorgstandaard Obesitas is geschreven voor zorgverleners die te maken hebben met de zorg voor patiënten met overgewicht en obesitas. Daarnaast is de zorgstandaard bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers, toezichthouders en zorgverzekeraars.

 

Het PON nodigt u van harte uit de Zorgstandaard Obesitas te gebruiken, en daarmee een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de zorg voor mensen met obesitas. In dit kader wordt verveelvoudiging van de uitgave, inclusief bronvermelding, van harte aanbevolen.