Kwaliteitsindicatoren

De in het rapport beschreven interne indicatoren vormen een aanvulling op het hoofdstuk ‘kwaliteitsindicatoren' van de Zorgstandaard Obesitas.


De indicatoren richten zich op kwaliteit van zorg voor de doelgroep volwassenen met obesitas. Indicatoren voor de doelgroep kinderen worden in een apart traject ontwikkeld.


De indicatoren zijn ontwikkeld door een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van PON-partnerorganisaties betrokken bij obesitaszorg voor volwassenen.


Rapport interne indicatoren Zorgstandaard Obesitas, volwassenen