PON en C4O

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en Care for Obesity (C4O) werken aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas.

 

Partnerschap Overgewicht Nederland

In het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) werken zorgverleners en patiëntenorganisaties samen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. Het PON heeft afgelopen jaren een aantal producten ontwikkeld, zoals de Zorgstandaard Obesitas, het addendum ernstige kinderobesitas en kwaliteitsindicatoren voor volwassenen. Deze producten treft u aan op deze website, evenals de Zorgmodule Voeding, die onder leiding van het PON is ontwikkeld. 

 

Direct naar pagina's over het PON

 

Care for Obesity

Het project Care for Obesity (C4O) faciliteert sinds 2013 de implementatie van de Zorgstandaard Obesitas voor kinderen. C4O werkt nauw samen met onder meer het Partnerschap Overgewicht Nederland en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en wordt gefinancieerd door het Ministerie van VWS. De projectorganisatie van C4O is ondergebracht bij de Afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

  

DIRECT NAAR C4O WEBSITE