Nieuws en Activiteiten 2014

Business case – Zorg voor kinderen met obesitas. Fleur Schouten, Jutka Halberstadt en Jaap Seidell, mei 2014 

 

Rapport Zorginstituut Nederland: ‘Klinische opname voor kinderen met ernstige obesitas’. juni 2014

 

Piramide niveaus van GGR met bijbehorende preventieniveaus en aanpak volgens stepped and matched care (pdf)

 

Piramide niveaus van GGR met bijbehorende preventieniveaus en aanpak volgens stepped and matched care (ppt)

 

Stroomschema stepped and matched care kinderen (0-19 jaar) met overgewicht en obesitas

 

CBO, Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Toelichting bij figuren piramide en stroomschema

In het kader van het project Care for Obesity is de PON-piramide en bijbehorende GGR-tabel uit de Zorgstandaard Obesitas (2010) aangevuld met een versie van de piramide waarin de behandelopties voor kinderen per niveau van GGR zijn uitgewerkt, conform de principes van stepped- en matched care.In aanvulling op de piramide en tabel, is een stroomschema ontwikkeld dat de stepped en matched care weergeeft voor kinderen (0-19 jaar) met overgewicht en obesitas. De figuren zijn in verschillende formats beschikbaar en kunnen vrij gebruikt worden voor bijvoorbeeld presentaties en publicaties.

Verslag werkconferentie patiëntprofielen, oktober 2014

 

Uitgebreide omschrijving Kernset Obesitas, februari 2014

 

Handreiking toegangsmatrix kernsets

Share This