De zorg voor mensen met obesitas vindt op dit moment onvoldoende en versnipperd plaats. Om deze zorg te verbeteren, inclusief de financiering hiervan, heeft het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) eind 2014 besloten met elkaar vast te stellen hoe goede zorg in de vorm van een groepsbehandeling er concreet uit dient te zien.

Inmiddels is de blauwdruk van de groepsbehandeling, in samenspraak met én instemming van de PON partners, beschreven. De doelgroep zijn volwassenen waarbij een groepsbehandeling geschikt is én die een sterk of extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) hebben. Dit zijn mensen met een BMI tussen 30 en 35 én comorbiditeit of mensen met een BMI> 35 (met of zonder risicofactoren of comorbiditeit).

Deze groepsbehandeling is een concrete invulling van de Zorgstandaard Obesitas voor deze doelgroep. Daarnaast sluit het aan bij de Zorgmodule Voeding en Zorgmodule Bewegen.

Het rapport is aangeboden aan het Zorginstituut Nederland.

Gecombineerde groepsbehandeling van obesitas

Share This