Medio 2016 is besloten dat de firma Stofberg de nieuwe aanbieder van het LEFF-programma werd. Helaas voldeed deze samenwerking niet aan de wederzijdse verwachtingen en is deze per 14 maart 2017 beëindigd.

Het landelijk LEFF-team (onderdeel van Care for Obesity bij de VU) heeft sinds vorige week weer alle taken m.b.t. LEFF op zich genomen.

Het belangrijkste is dat alles gewoon doorgaat. Dat geldt voor de gemeenten die LEFF nu aanbieden en voor de kinderen en ouders die aan LEFF deelnemen. Daarnaast kunnen nieuwe gemeenten starten met LEFF.

Care for Obesity heroriënteert zich ondertussen op de keuze voor een nieuwe aanbieder van LEFF en zal hier op korte termijn een beslissing over nemen. Uiteraard blijft Care for Obesity zoals gepland hoe dan ook betrokken bij LEFF voor o.a. de doorontwikkeling en kwaliteitsborging.

Share This