Kinderen met overgewicht of obesitas hebben baat bij goede ondersteuning en zorg. Dat vraagt om betrokkenheid van diverse zorg- en wijkprofessionals, maar samenwerking blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Dit vraagt om een breed bruikbaar landelijk model op basis waarvan lokale partijen een passende ketenaanpak kunnen realiseren. Sinds 1 februari 2017 zijn acht Nederlandse gemeenten, met subsidie van het ministerie van VWS, aan de slag om zo’n model te realiseren.

Persbericht_Proeftuinenproject_van_Care_for_Obesity_10_februari_2017.pdf

Share This