Enkele weken geleden werd bekend dat het landelijk LEFF-team (onderdeel van Care for Obesity bij de VU) weer alle taken m.b.t. LEFF op zich had genomen.

 

Na een fase van heroriëntatie, waarin de eisen voor een nieuwe landelijke aanbieder nog eens op een rij zijn gezet, hebben we Heartbeat Ventures gevraagd een voorstel te maken voor een mogelijke rol in de toekomst van LEFF. Heartbeat Ventures heeft voorgesteld hiervoor de stichting Gezonde Jeugd op te richten en deze mede met input van bestaande LEFF-gemeenten vorm te geven. Een belangrijke reden om deze constructie te verkennen, was dat Heartbeat Ventures de afgelopen 1,5 jaar nauw betrokken was bij de transitie van LEFF en contact heeft gehad met alle betrokken gemeenten en andere relevante partijen. Dit helpt om alsnog op korte termijn de transitie van LEFF naar een nieuwe uitvoerder goed en soepel te laten verlopen, door de stichting Gezonde Jeugd in samenwerking met Care for Obesity bij de VU.

 

De stichting Gezonde Jeugd wil de bij LEFF betrokken partijen op effectieve wijze samenbrengen om LEFF succesvol op te schalen en duurzaam op kwalitatief hoogwaardige wijze aan te bieden, maximaal gebruik makend van de ontwikkelde kennis en expertise bij het landelijk LEFF-team bij de VU en alle andere bij LEFF betrokken stakeholders.

LEFF is sinds de pilot verder geoptimaliseerd (zo vindt momenteel een volledige herziening van de materialen plaats) en wordt door de stichting Gezonde Jeugd, met ondersteuning van Care for Obesity bij de VU, beschikbaar gemaakt in heel Nederland.

 

Roept dit bericht vragen op? Neem contact op!

Share This