Leefstijl en gewicht zijn gevoelige en persoonlijke onderwerp om te bespreken met kinderen en ouders. Dit kan een onderdeel zijn van handelingsverlegenheid rondom overgewicht en obesitas . In reactie op vragen uit het veld, heeft C4O onderstaande materialen verzameld. Ze zijn afkomstig van verschillende organisaties en kunnen handvatten bieden over dit onderwerp.

Factsheet stigmatisering in de zorg vopor kinderen met obesitas

Deze factsheet beoogt een bijdrage te leveren aan de bewustwording over het thema ‘gewicht-gerelateerde stigmatisering’ en het ontwikkelen van strategieën om stigmatisering van kinderen met overgewicht en obesitas tegen te gaan. Het eerste deel van de factsheet is een algemene inleiding op het onderwerp stigma bij kinderen met obesitas. Het tweede deel gaat in op stigmatisering van kinderen met obesitas in de zorg, waarbij van belang is te noemen dat het meeste onderzoek op dit terrein is gedaan bij volwassenen.

Zie hier de factsheet, en de presentatie.

Boek Overgewicht en Obesitas bij Kinderen, verder kijken dan de kilo’s

Dit boek beschrijft de wetenschappelijke kennis over overgewicht en obesitas bij kinderen vanuit een geïntegreerde visie, en laat zien dat het mogelijk is om overgewicht bij kinderen succesvol aan te pakken. Het boek bevat voor professionals algemene basiskennis, hulpmiddelen en veel praktijkvoorbeelden om zelf aan de slag te gaan met kinderen en hun gezinnen. Daarnaast is het een bron van specialistische kennis voor professionals zoals kinderartsen, psychologen, verpleegkundig specialisten en systeem therapeuten in de tweede en derde lijn. De manier waarop dit boek aankijkt tegen kinderen met overgewicht en obesitas (het is een normale reactie op een abnormale omgeving), kan voor professionals veel nodige achtergrondinformatie geven over hoe met de doelgroep om te gaan. Al met al is het een nuttig boek voor iedereen die werkt met kinderen met overgewicht en obesitas en behoefte heeft aan een visie op de aanpak hiervan, het boek bespreekt dus veel meer dan alleen praten over gewicht.

Zie hier de website.

Informatiemap: Praten over gewicht voor de JGZ

‘Praten over gewicht’ is een informatiemap voor de JGZ om met ouders van peuters en kleuters te praten over het gewicht van hun kind. De inhoud van de map kan helpen het gewicht bespreekbaar te maken en biedt ouders inzicht en handvatten om ongezonde gewoontes aan te pakken. In de map vind je Gewichtsverloopkaarten en BMI-curves voor jongens en meisjes. Daarnaast bevat de map diverse situatiefoto’s aan de hand waarvan verhelderd kan worden waardoor het overgewicht mogelijk is ontstaan, schema’s van de dagelijks aanbevolen hoeveelheden voor kinderen, foto’s van portiegroottes en gezonde en minder gezonde dranken. Tot slot bevat de map handvatten om te praten met Turkse en Marokkaanse ouders over gewicht. Deze handvatten bestaan uit tips om het bewustzijn van de ouders te vergroten, manieren om de boodschap over te brengen, en tips om het gevoel van gezond kunnen opvoeden te vergroten. Deze tips kunnen wellicht ook nuttig zijn om te praten met ouders van een andere afkomst.

Zie hier de website.

Informatiemap: E-learning motiverende gespreksvoering (NCJ)

Deze e-learning gemaakt door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) is speciaal voor JGZ professionals en behandelt motiverende gespreksvoering. Uiteindelijk is het doel om beter in staat te zijn cliënten in beweging te brengen door de eigen kracht en mogelijkheden van ouders én kinderen te versterken. 

Zie hier de website.

Informatiemap: Richtlijnen Overgewicht: gesprekstechnieken bij gedragsverandering (NCJ)

In deze richtlijnen ontwikkeld door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) worden onder andere gesprekstechnieken besproken die bij de aanpak van overgewicht gebruikt kunnen worden.  Per fase van gedragsverandering staan de verschillende gesprekstechnieken genoemd die binnen die fase het meest geschikt zijn om toe te passen.

Zie hier de website.

 

Share This