Vanaf 1 oktober 2017 publiceert Care for Obesity (C4O) alle producten afkomstig uit het ‘proeftuinenproject’ van C4O op de website: www.c4o-proeftuinen.nl. De meest recente versie van het basismodel is via deze website te verkrijgen, net als opgeleverde toolboxproducten. De website heeft een beschermd gedeelte (digitaal platform) ingebouwd, het communicatieplatform van de projectleiders van de proeftuinen van C4O.

De huidige website die C4O en PON gezamelijk gebruiken blijft bestaan en waar nodig en mogelijk wordt een koppeling gemaakt aan de website van het ‘proeftuinenproject’.

 

Share This