Wij zijn verheugd te kunnen melden dat na de gemeenten Rotterdam en Smallingerland, de gemeente Valkenswaard aansluit als derde proeftuingemeente om een netwerkaanpak overgewicht en obesitas voor volwassenen te ontwikkelen.

Net als in de rest van Nederland zijn er ook in Valkenswaard veel volwassenen met overgewicht en obesitas. In 2016 had 47 % van de volwassenen een BMI van 25 of hoger (waarvan 13% een BMI van 30 of hoger). Om het percentage inwoners met overgewicht te verlagen wordt ingezet op collectieve preventie en op de juiste manier van begeleiden van mensen met overgewicht (individuele preventie). Voor dit laatste punt geldt dat de gemeente Valkenswaard samenwerkt met PON in de netwerkaanpak.

De ambitie in Valkenswaard is dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om mee te doen en dat ze, waarnodig, toerusting en ondersteuning ontvangen. Overgewicht kan voor Valkenswaardenaars een belemmering zijn om mee te kunnen doen. Om belemmeringen weg te nemen zet de gemeente Valkenswaard in op het verbeteren van de leefstijl. De netwerkaanpak sluit daarbij goed aan.

De gemeente Valkenswaard hecht belang aan het bieden van de juiste ondersteuning aan haar inwoners en ziet de noodzaak in om een betere samenwerking tussen het medisch en sociaal domein te realiseren. Door meer te gaan samenwerken wordt de doelgroep beter bereikt en worden de mogelijkheden die er zijn beter benut. 

Er zijn al mooie initiatieven op het gebied van gezonde leefstijl voor volwassenen in Valkenswaard: Gecombineerde Leefstijl Interventies worden aangeboden en op 10 juni 2021 hebben 34 partners de preventieaanpak Samen Gezond Leven in Valkenswaard ondertekend. In de preventieaanpak is gezond gewicht bij volwassenen één van de vijf belangrijke thema’s. Lees hier meer over op: https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/nieuws_42845/item/34-partijen-bundelen-krachten-voor-bevorderen-gezondheid-in-valkenswaard_96990.html

De gemeente Valkenswaard zit in de voorbereidende fase van de netwerkaanpak. De projectleider Hendrikjan Heijerman heeft verkennende gesprekken met belangrijke samenwerkingspartners en stakeholders voor het formeren van een klankbordgroep om draagvlak en inzet op alle niveaus te realiseren. Met deze partners worden gezamenlijke ambities geïnitieerd en geformuleerd en krijgt de samenwerking verder vorm. Daarna wordt met elkaar onder andere onderzocht waar de Centrale Zorg Coördinatie het beste kan worden belegd en hoe dit gefinancierd kan worden.

Dit artikel is geschreven door Deirdre van Akkeren (projectadviseur Partnerschap Overgewicht Nederland) in samenwerking met Marcella Deters (projectadviseur Partnerschap Overgewicht Nederland) en Hendrikjan Heijerman (projectleider gemeente Valkenswaard). 

Share This