Sinds 1 januari 2021 is het UWV toegetreden als nieuwe partner van het Partnerschap Overgewicht Nederland (“het PON”). Het PON heet het UWV, met Linda Battes (verzekeringsarts) als vertegenwoordiger, van harte welkom als 16e PON-partner en kijkt uit naar het bundelen van de krachten en expertises in de aanpak van overgewicht en obesitas bij volwassenen. Het UWV heeft een belangrijke maatschappelijke taak waarbij de mensen ondersteund worden die vanwege verlies van werk (tijdelijk) geen inkomsten hebben als ook in de terugkeer naar werk. Wanneer er sprake is van ziekte (zonder werkgever), en daardoor arbeidsongeschikt zijn, wordt de begeleiding opgepakt door de verzekeringsarts. Dit in tegenstelling tot een bedrijfsarts, die de verzuimbegeleiding oppakt voor mensen met een werkgever.

Op dit moment kampt maar liefst ruim 50% van de volwassen Nederlanders met overgewicht en bijna 15% daarvan heeft obesitas (www.volksgezondheidenzorg.info). Als deze situatie zich doorzet dan heeft 62% van de volwassen Nederlanders overgewicht in 2040 (zie het Nationaal Preventie Akkoord, pagina 37). Overgewicht en obesitas zijn een maatschappelijk probleem en het aanpakken ervan is van uiterst groot belang, zoals ook al gebleken is tijdens deze Corona-pandemie: 78% van de Covid-19 patiënten op de IC heeft (ernstig) overgewicht. Overgewicht en obesitas kunnen naast leefstijl nog vele onderliggende oorzaken hebben zoals een genetische aandoening of het gebruik van medicatie met een gewichtsverhogende bijwerking, maar ook factoren als verlies van een baan, schulden, armoede etc. (zie hiervoor het stappenplan met onderliggende oorzaken van overgewicht en obesitas).

Het UWV kent veel klanten met psychische klachten die ontstaan zijn door bijvoorbeeld het verlies van werk, onzekerheid over financiën en de toekomst, baanonzekerheid en gevoelens van onmacht en afhankelijkheid. Geregeld leiden deze problemen tot langdurige arbeidsongeschiktheid, hetgeen de psychische problemen weer kan verergeren en kan leiden tot overgewicht en obesitas. Het UWV ziet dat overgewicht en obesitas vaak gevolgen zijn van deze eerdergenoemde problematiek en wil haar krachten en expertises als PON-partner inzetten voor een gezonder Nederland: “het is dan ook essentieel om sociale problematiek (met psychische klachten tot gevolg) van burgers te betrekken bij de aanpak van overgewicht en obesitas”, aldus Linda Battes van het UWV.

WIj zijn blij met het UWV als nieuwe PON-partner en kijken uit naar onze samenwerking binnen het partnerschap!

Share This