De inzet van liraglutide (Saxenda®) kan per 1 juli 2022 alleen overwogen worden indien een erkende GLI niet succesvol is na één jaar behandeling (zie hiervoor Zorgstandaard Obesitas 2010). Dit is de uitkomst van overleg tussen het Zorginstituut Nederland (ZINL), het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Deze aanpassing vindt plaats zodat de vergoeding beter aansluit bij de van kracht zijnde richtlijn, de Zorgstandaard 2010.  Er zijn nog geen erkende intensieve GLI (GLI+) programma’s voorhanden, en daarom wordt in dezen de inzet van obesitas medicatie gekoppeld aan de in de Zorgstandaard Obesitas 2010 geldende voorwaarde bij een erkend GLI programma.

Patiënten die dit medicijn al hebben voorgeschreven gekregen kunnen bij uitzondering doorgaan met dit medicijn vanuit de basisverzekering. Alleen voor (nieuwe) personen die vanaf 1 juli 2022 dit medicijn krijgen voorgeschreven, geldt de aangepaste vergoedingsvoorwaarde zoals boven beschreven.

Vanaf 1 juli 2022 zijn ook de aangepaste artsenverklaring en apotheekinstructie beschikbaar via de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Share This