De totale kosten van overgewicht en obesitas bij volwassenen in Nederland is bijna € 11.500 per volwassene met overgewicht/obesitas per jaar.
Dit leidt tot een totale kostenpost voor Nederland van ruim € 79 miljard per jaar[1].

Dit is de uitkomst van de in januari 2022 gepubliceerde studie Burden of disease study of overweight and obesity; the societal impact in terms of cost-of-illness and health-related quality of life[2].
Deze eerste niet geschatte, maar echt berekende impact op basis van ‘real life’ verzamelde data toont eveneens het volgende aan:

  • De grootste kostenpost is een verminderde productiviteit in het arbeidsproces (o.a. vaker en langer ziek). De kosten gaan dus verder dan alleen gezondheidszorgkosten.
  • De ziekte obesitas heeft een grotere negatieve impact op de kosten en kwaliteit van leven dan de aandoening overgewicht. Noodzaak dus om te voorkomen dat iemand met overgewicht doorslaat naar de ziekte obesitas.

Deze studie onderstreept de noodzaak om zo snel mogelijk middelen in te zetten op zowel de collectieve preventie (voorkomen dat overgewicht ontstaat) als op de individuele preventie (= behandeling) van overgewicht en obesitas (obesitas zoveel mogelijk terugdringen naar overgewicht & voorkomen dat overgewicht doorslaat naar de ziekte obesitas).

 

 

 

[1] In 1950 was minder dan ⅔ van de bevolking 18 jaar en ouder. Op 1 januari 2019 waren > 13,3 miljoen Nederlanders 18 jaar of ouder (79% van de bevolking).
Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/38/in-2019-helft-van-volwassenen-50-plusser

Op 1 januari 2020 telde Nederland 17,4 miljoen inwoners (Bron: CBS). Uitgaande van de hierboven genoemde 79% (2019), betekent dit in 2020 een hoeveelheid van 13,7 miljoen mensen van 18 jaar en ouder. Prevalentie (ernstig)overgewicht bij 18 jaar en ouder in 2020 = 6,9 miljoen (50% van de volwassen bevolking).

 [2] Publicatie: Burden of disease study of overweight and obesity; the societal impact in terms of cost-of-illness and health-related quality of life.
Journal: BMC Public Health (2022) 22:46: DOI 10.1186/s12889-021-12449-2

Dit artikel is geschreven door Karen Freijer (algemeen manager Partnerschap Overgewicht Nederland). 

Share This