Laaggeletterdheid en overgewicht

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Voor hen is het lastig om informatie over gezonde voeding te vinden en te begrijpen. Laat staan dat zij deze informatie kunnen beoordelen en toepassen in hun dagelijkse leven. Zeker als je bedenkt welke grote rol de (verleidelijke) eetomgeving daarbij speelt. Daardoor hebben zij een grotere kans op overgewicht en aandoeningen die daarvan het gevolg zijn.
Daar komt bij dat zorgverleners meestal niet vragen of iemand moeite heeft met bijvoorbeeld lezen en schrijven. En iemand met laaggeletterdheid schaamt zich om het zelf te zeggen. Daardoor heeft de begeleiding van de huisarts of een diëtist niet altijd het gewenste effect bij de aanpak van (ernstig) overgewicht bij mensen met laaggeletterdheid. Dikwijls verergeren gezondheidsklachten, met alle gevolgen van dien.

Leefstijlinterventie Voel je goed!

Leefstijlinterventie Voel je goed! van PON-partner Stichting Lezen en Schrijven helpt hierbij. Deze leefstijlinterventie richt zich op lager opgeleide volwassenen met laaggeletterdheid, die willen werken aan een gezonder gewicht. Het doel van Voel je goed! is dat deelnemers zich zowel fysiek als mentaal gezonder gaan voelen en een gezonder gewicht krijgen. Dit wordt bereikt door te werken aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden, inclusief taalvaardigheden (in relatie tot gezondheid). Ook draait de aanpak om de beïnvloedende factoren bij voedings- en beweeggedrag. Gedurende zes maanden volgen de deelnemers in totaal 20 lessen gezondheidsvaardigheden van een getrainde vrijwilliger. Dit gebeurt in groepjes van ongeveer 4 tot 6 deelnemers. De wekelijkse lessen gaan over gezonder eten en meer bewegen. Ook behandelt de vrijwilliger elementen als motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de verleidelijke eetomgeving. Eén van de lessen is een supermarktrondleiding met een diëtist. Daarnaast begeleidt de diëtist de deelnemers door 4 tot 5 individuele afspraken.

Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelde Voel je goed! met onder meer Carintreggeland, Diëtist in Den Haag, Diëtistenpraktijk HRC, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Nederlandse Vereniging van Diëtisten (eveneens PON-partner), en het Voedingscentrum en met vier ervaringsdeskundigen (mensen die te maken hebben gehad met laaggeletterdheid) van Stichting ABC.

Interventie in het zonnetje gezet door RIVM

Het RIVM zet in 2022 tien officieel erkende leefstijlinterventies in de schijnwerpers. Door het RIVM officieel erkende interventies zijn van goede kwaliteit zijn en uitvoerbaar in de praktijk. Door de erkenning zijn interventies die succesvol werken aan gezonde leefstijl extra goed vindbaar voor gemeenten en organisaties.
Door interventies in het zonnetje te zetten, wil het RIVM gemeenten en organisaties enthousiasmeren om deze interventies in te zetten in de dagelijkse praktijk. Leefstijlinterventie Voel je goed! van PON-partner Stichting Lezen en Schrijven is één van de interventies waar het RIVM extra aandacht aan besteedt. Zo verscheen deze interventie onder andere in de nieuwsbrief van het RIVM en wordt deze uitgelicht op een prominente plek op de website van het RIVM.

Bij het selecteren van de interventies heeft het RIVM gezocht naar interventies die zich richten op een doelgroep met een lage sociaal economische status. Dat doet het RIVM vanwege de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden, licht Benoît Hendriks, adviseur Erkende interventies bij het RIVM, toe. “Voel je goed! is een interventie die zich richt op misschien wel de meest kwetsbare groep in de samenleving: mensen met laaggeletterdheid. Door hun taalachterstand kunnen zij vaak niet goed meedoen aan reguliere interventies. Voel je goed! combineert lessen over gezonde leefstijl met taalvaardigheid, waarbij je dus twee vliegen in een klap slaat.” Ook het Partnerschap Overgewicht Nederland is trots op de leefstijlinterventie van PON-partner Stichting Lezen en Schrijven en de intitiatiefnemer Marieke Wiebing; het is een prachtig initiatief in de aanpak van overgewicht en obesitas bij volwassenen!

Meer weten over deze leefstijlinterventie? Lees dan verder op de website van Stichting Lezen en Schrijven en/of op de website van het RIVM.

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars, waaronder Stichting Lezen en Schrijven en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. Bekijk hier alle PON-partners. Informatie over samenwerken met het PON als partner?  Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op. 

Share This