Hoe ziet persoonsgerichte zorg voor patiënten met obesitas eruit? Dat hier verschillende visies op bestaan wordt duidelijk uit de recent gepubliceerde studie Views of patients with obesity on personcentred care: A Qmethodology study.1

Het doel van het onderzoek was om te achterhalen wat de perspectieven zijn van patiënten met obesitas op wat het meest (en het minst) belangrijk is als het gaat om zorg en ondersteuning. Via interviews werden 31 verschillende aspecten van zorg en ondersteuning* voorgelegd, welke vervolgens door de patiënten gerangschikt werden op basis van relatief belang.

Uit het onderzoek zijn vijf verschillende visies naar voren gekomen. Patiënten met visie 1, ‘iemand die onbevooroordeeld luistert’, willen dat professionals verder kijken dan alleen het gewicht. Patiënten met visie 2, ‘alles moet soepel verlopen’, zoeken zorg en ondersteuning die goed gecoördineerd en toegankelijk is. Patiënten met visie 3, ‘interpersoonlijke communicatie is key’, geven de voorkeur aan zorg en ondersteuning met een informatief karakter. Patiënten met visie 4, ‘ik wil mijn onafhankelijkheid’, worden gedreven door de wens om onafhankelijk te blijven. Tot slot zoeken patiënten met visie 5, ‘ondersteuning voor mezelf en mijn naasten’, hulp om hun naasten bij hun zorg en ondersteuning te betrekken.

De resultaten van het onderzoek benadrukken het belang van zorg op maat voor patiënten met obesitas. Zo zijn er bijvoorbeeld opmerkelijke verschillen tussen de visies in de behoefte aan emotionele ondersteuning en de wens om naasten te betrekken bij de zorg en ondersteuning. Hoewel de visies op veel aspecten van elkaar verschillen, wordt het aspect ‘behandeld worden met waardigheid en respect‘ in alle visies als relatief belangrijk beschouwd. Dit kan volgens de onderzoekers te maken hebben met het feit dat veel patiënten die meededen met het onderzoek tijdens de interviews ervaringen met gewichtsstigma in de zorg rapporteerden.

*Deze aspecten waren gebaseerd op de 8 dimensies van persoonsgerichte zorg van het Picker Institute: respect voor de voorkeuren van patiënten, fysiek comfort, coördinatie van zorg, emotionele ondersteuning, toegang tot zorg, continuïteit en transitie, informatie en educatie, en vrienden en familie.2-3.

Het onderzoek Views of patients with obesity on person-centred care: A Q-methodology study is te vinden via deze link.

Bekijk hier ook het symposium Persoonsgerichte Zorg voor kwetsbare groepen, waar ook het onderwerp persoonsgerichte zorg voor mensen met obesitas wordt besproken.

 

  1. Crompvoets PI, Cramm JM, van Rossum EFC, Nieboer AP. Views of patients with obesity on person‐centred care: A Q‐methodology study. Heal Expect. 2022;1‐10. doi:10.1111/hex.13609
  2. Gerteis M, Edgman-Levitan S, Daley J, Delbanco TL. Through the Patient’s Eyes: Understanding and Promoting Patient-centered Care. San Francisco, CA: Jossey-Bass; 1993.
  3. Gerteis M, Edgman-Levitan S, Walker JD, Stoke DM, Cleary PD, Delbanco TL. What patients really want. Health Manage Q. 1993;15(3):2-6

 

Share This