Op maandag 27 juni en dinsdag 28 juni vond de Tweedaagse Learning Community plaats. Een bijeenkomst georganiseerd vanuit het Partnerschap Overgewicht Nederland waarbij intensief gesproken en gebrainstormd werd met projectleiders van proeftuingemeenten vanuit het hele land over de netwerkaanpak overgewicht en obesitas volwassenen.
 
Ter sprake kwamen de knelpunten en “best practices” vanuit ervaringen bij de bestaande proeftuingemeenten die de lokale netwerken aan het bouwen zijn om tot een goede invulling van de netwerkaanpak te kunnen komen. Wat werkt wel? Wat werkt niet? Wat kan beter?
Er werd veel kennis en ervaring gedeeld, o.a. over het begeleidingsproces, de intake van de patiënt en de rol en plaats van de Centrale Zorgcoördinator die als een spin in het web binnen het netwerk opereert. Daarnaast zijn er workshops gegeven over gewichtsstigmatisering en de ontwikkeling van een applicatie die het bieden van maatwerkbegeleiding binnen een breed netwerk van professionals ondersteunt.
 
Kortom; een geslaagde bijeenkomst met veel ‘learnings’!
Speciale dank gaat uit naar de deelnemende projectleiders, die zich met volledige toewijding inzetten om tot goede ondersteuning en zorg voor mensen met overgewicht en obesitas te komen.

Share This