Het PON zoekt een projectadviseur voor de Netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas Volwassenen voor 24 tot 36 uur per week.

Functie inhoud

Als projectadviseur van de netwerkaanpak overgewicht en obesitas volwassenen maak je deel uit van het team van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), dat is ondergebracht bij het Erasmus MC. Het huidige project is een start, met als einddoel dat iedere volwassene in Nederland met overgewicht en obesitas die zorg en ondersteuning krijgt die nodig is, ongeacht of dit in het medische of sociale domein ligt. Jij levert hier een actieve bijdrage aan.

Je helpt gemeenten in het lokaal opzetten van de netwerkaanpak. Hierbij ondersteun en adviseer je de gemeentelijke projectleider over relevante aandachtspunten in het opzetten, uitvoeren, evalueren en bijsturen. Je neemt deel aan netwerk gerelateerde overleggen en brengt gemeenten bij elkaar in de learning community. Hierbij houd je rekening met landelijke ontwikkelingen die door de PON-managers bijgehouden worden. Je hebt hier een verbindende rol in. Gezien de complexiteit van zowel de aandoening als de organisatie in het zorglandschap én het gemeentelijk domein vergt dit een analytische houding, empathisch vermogen en creatief zijn in het oplossingsgericht denken.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een aantal deelprojecten die vooral tot doel hebben de huidige gemeenten te ondersteunen alsook het geleerde breed toegankelijk te maken, zodat toekomstige gemeenten makkelijker een netwerkaanpak op kunnen zetten. Zo kan de netwerkaanpak zich als een olievlek over Nederland uitspreiden. Naast de laatste hand die wordt gelegd aan het basismodel en handreiking, kun je hierbij denken aan het bepalen van de rolbeschrijving van de Centrale Zorg Coördinator (CZC), het verzamelen van data ten behoeve van procesevaluatie en het ontwikkelen van ondersteuningstools.

Ook het aanleveren van input ten behoeve van communicatie naar buiten behoren tot jouw taken. Tevens denk je mee hoe gewenste wijzigingen naar aanleiding van nieuwe inzichten en/of de procesevaluatie gerealiseerd kunnen worden. En denk je mee over wat relevant is voor de lange termijn. Je werkt nauw samen met de andere projectadviseur en verdeelt de taken onderling. Daarnaast heb je regelmatig afstemming met de projectmanager netwerkaanpak en adviseer je de projectmanager en algemeen manager van het PON ten aanzien van het landelijk beleid op basis van jouw ervaringen en expertise.

Werkomgeving

Het ministerie van VWS heeft het PON de opdracht gegeven om een landelijk basismodel ketenaanpak overgewicht en obesitas volwassenen te ontwikkelen, gebaseerd op het model voor kinderen. Een ketenaanpak waarbij het zorgdomein en het sociale domein, die nu gescheiden zijn, op elkaar worden aangesloten en die uitgaat van het stepped en matched care principe, waarbij het patiëntenperspectief centraal staat.

Dit landelijke basismodel wordt ontwikkeld met een aantal koplopergemeenten en 5 informele samenwerkingen. De huidige koplopergemeenten zijn Rotterdam, Smallingerland en Valkenswaard. Het PON-projectteam ondersteunt de koplopergemeenten in het daadwerkelijk opzetten van de netwerkaanpak. De input verkregen vanuit de gemeenten wordt gebruikt om een landelijk basismodel en handreiking netwerkaanpak overgewicht en obesitas voor volwassenen, inclusief ondersteuningstools, te ontwikkelen. Dit model is zodanig opgesteld dat het andere gemeenten in Nederland ondersteunt om ook een dergelijke netwerkaanpak op te zetten. De focus in het eerste deel van 2022 ligt in het afronden van het basismodel, de handreiking en de ondersteuningstools. Daarnaast ligt de focus in 2022 op het ondersteunen van gemeenten, het betrekken van nieuwe gemeenten, communicatie en het betrekken van mensen met overgewicht en obesitas.

Het projectteam bestaat uit een algemeen manager, projectmanager, projectadviseurs, projectondersteuner en secretaresses/communicatiemedewerkers. Daarnaast bestaat het team uit twee PhD-kandidaten die onderzoek doen naar de netwerkaanpak en persoonsgerichte zorg.

Profiel

Je bent een projectadviseur die:

 • ervaring heeft met het uitvoeren van (deel)projecten en met het adviseren en ondersteunen van partijen;
 • het complexe veld van de gezondheidszorg en/of het gemeentelijke domein kent, weet welke gevoeligheden er kunnen spelen en hierin soepel kan manoeuvreren zonder het doel uit ogen te verliezen;
 • de behoefte van de diverse partijen in het medisch als sociaal domein in kaart kan brengen, aantoonbaar goed over schotten heen kan kijken en hiermee rekening houdt bij de uitvoering van het project, altijd in het belang van de cliënt;
 • een echter verbinder is;
 • een analytisch vermogen heeft en (creatief) oplossingsgericht is, passend bij het complexe veld, de behoefte van de diverse partijen én het belang van de cliënt;
 • een pro-actieve houding heeft, die ziet waar kansen zijn voor het PON, deze aangrijpt en/of het management hierover informeert/adviseert;
 • goed zelfstandig kan werken, maar ook in een team goed functioneert;
 • kennis en werkervaring heeft met het vormgeven van obesitaszorg. Denk hierbij aan werkervaring bij een beroepsvereniging, overheid, gezondheidszorginstelling, gemeente of eigen bedrijf/praktijk;
 • een achtergrond heeft op een of meerdere terreinen relevant om een netwerkaanpak te kunnen realiseren die aansluit bij zowel landelijk/regionaal overheids/gemeentelijk beleid, de wetenschap én de praktijk . Denk aan een opleiding op het gebied van voeding, beweging, geneeskunde, psychologie, beleid & management in de zorg, verandermanagement, innovatie in zorg en welzijn, ketens en netwerken;
 • bereid is zich te verdiepen in onderdelen waar nog geen/beperkt kennis of expertise is.
 • ervaring heeft met trajecten om netwerkonderdelen beter op elkaar te laten aansluiten en/of projecten om zorg- en hulpverleners beter te laten samenwerken.

Verdere informatie en solliciteren via de vacaturebank van het Erasmus MC.

De vacature sluit op 5 februari 2022.

Share This