Na het medicijn liraglutide (Saxenda®) dat sinds april 2022 onder voorwaarden wordt vergoed vanuit de basisverzekering, is per 1 augustus 2022 het geneesmiddel naltrexon + bupropion (Mysimba®) beschikbaar voor de indicatie obesitas en/of overgewicht. Net als voor liraglutide geldt dat de combinatie van naltrexon + bupropion wordt vergoed onder voorwaarden voor een kleine groep mensen met ernstig overgewicht. Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben in overleg met Zorginstituut Nederland (ZIN) aanvullende ‘gepast gebruik’ afspraken gemaakt voor de inzet van farmacotherapie, die aansluiten bij de Richtlijn Overgewicht en Obesitas. Dat betekent dat ook de inzet van het geneesmiddel naltrexon + bupropion (Mysimba®) alleen overwogen kan worden indien een erkende GLI niet succesvol is na één jaar behandeling. Omdat er nog geen erkende intensieve GLI (GLI+) programma’s voorhanden zijn, wordt in dezen de inzet van obesitasmedicatie gekoppeld aan de in de Richtlijn geldende voorwaarde bij een erkend GLI programma.

Voor verdere toelichting en antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent dit nieuwe medicijn, is er een uitgebreide Q&A verschenen waarin antwoorden gegeven zijn op de meest voorkomende vragen betreffende de inzet van farmacotherapie in de behandeling van overgewicht en obesitas; dit betreft nu zowel Saxenda® als Mysimba®. Deze Q&A bevat ook een tabel van de overeenkomsten en verschillen tussen deze medicijnen en is hier te vinden.
Voor meer informatie over de inzet van medicatie in de totale behandeling van overgewicht en obesitas, verwijzen wij u graag naar:

Veel gestelde vragen aan/van (zorg)professionals die nog niet in de Q&A voorkomen, mogen ingestuurd worden naar info@partnerschapovergewicht.nl.

Share This