Op 27 mei jl. publiceerde de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) de nieuwe Gedragscode. De Gedragscode vervangt hiermee de KNMG-gedragsregels voor artsen (2013), die uit maar liefst 67 regels bestond.

De Gedragscode voor artsen – en door artsen geactualiseerd – bestaat uit 15 regels die van toepassing zijn op alle werkzaamheden die artsen uitvoeren, op het gebied van zowel individuele áls collectieve zorg. De regels helpen de arts bij de vraag: ‘Wat kan ik wel, en wat kan ik niet doen?’. 

Meer informatie over de nieuwe Gedragscode:

Artikel artsenvakblad Medisch Contact
KNMG-Gedragscode voor artsen

Share This