Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders, dat zijn 9 miljoen mensen, heeft één of meerdere veelal chronische ziekten. Leefstijlaanpassingen hebben een enorme potentie voor de gezondheid en kwaliteit van leven van deze grote groep Nederlanders. De Coalitie Leefstijl in de Zorg wil door implementatie van leefstijl in de zorg gezondheidswinst voor deze grote groep mensen behalen.

Leefstijl integraal onderdeel van de reguliere zorg
In 2025 is leefstijl een integraal onderdeel van de reguliere zorg voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte. Door het doen van onderzoek, het inventariseren van kansen en knelpunten op het gebied van financiering, richtlijnen, onderwijs en het ontwikkelen van (patiënten)voorlichting werkt de Coalitie samen met zorgprofessionals toe naar implementatie van leefstijl in de gezondheidzorg. Daar maakt de Coalitie Leefstijl in de Zorg, samen werk van.

Coalitiedeelnemers
De Coalitie Leefstijl in de Zorg bestaat uit een verzameling partijen die actief zijn in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken zijn bij leefstijl in de zorg.

M.i.v. november 2023 is het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) officieel deelnemer van de Coalitie Leefstijl in de Zorg.
De rol van het PON:

• Algemeen deelnemer aan de Coalitie Leefstijl in de Zorg
• Kernlid voor het Programmateam Opleiden en Professionaliseren

Een coalitie van en voor zorgprofessionals samen
De looptijd van de Coalitie Leefstijl in de Zorg is van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.
Tijdens die periode werkt de Coalitie aan:

• Kennis, richtlijnen, tools en best practices van en voor zorgprofessionals om in de praktijk in te zetten.
• Informatie en voorlichting voor patiënten voor hun zelfmanagement en hun behandelopties.
• Ontwikkeling van een ondersteunende kennisinfrastructuur om kennis te verbinden en te verdiepen en zo versnelde implementatie te realiseren.
• Kansen en knelpunten signaleren en oppakken in financiering, kosten en bekostiging van implementatie van leefstijl in de zorg. 

 

Voor meer informatie over de Coalitie Leefstijl in de Zorg: www.leefstijlcoalitie.nl

 

Share This