“Overgewicht is één van de grootste risicofactoren van diabetes type 2.”

Samenwerking Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) met 2diabeat
Omdat de problematiek van diabetes type 2 en overgewicht en obesitas zo nauw met elkaar verbonden is, is een geïntegreerde aanpak op zijn plaats. Overgewicht is één van de grootste risicofactoren van diabetes type 2. Het risico op diabetes type 2 wordt groter naarmate het overgewicht toeneemt, maar ook naarmate het overgewicht langer duurt. Behandeling van overgewicht en obesitas verkleint de kans op het ontstaan van diabetes type 2.1

Zowel de aanpak van het PON als van 2diabeat streven naar een optimale aanpak van overgewicht en obesitas/voorkomen van diabetes type 2, met een landelijke uitrol en duurzame implementatie. De aanpak van het PON is erop gericht om een passende aanpak van het bestaande overgewicht of obesitas voor het individu te realiseren (geïndiceerde en zorggerelateerde preventie). De aanpak van 2diabeat is primair gericht op het voorkomen dat diabetes type 2 ontstaat (selectieve en geïndiceerde preventie).
Hoewel de focus van de beide aanpakken op een ander niveau ligt, bestaat de samenwerking van het PON en 2diabeat uit het verbinden van beide programma’s.

Wijkgerichte aanpak 2diabeat

De wijkgerichte aanpak, onderdeel van het landelijke programma 2diabeat, bestaat inmiddels twee jaar. Twee jaar leefstijlverbetering in de wijk biedt vele geleerde lessen.
Op 25 januari jl. heeft 2diabeat deze geleerde lessen met staatssecretaris Maarten van Ooijen van het ministerie van VWS gedeeld.

“De animo is groot en het besef dringt door dat het omkeren en voorkomen van diabetes type 2 echt kan. Wat we hebben geleerd is dat de wijkgerichte aanpak werkt. De lokale leiders2spelen hierin een ontzettend belangrijke rol. Zonder hen is het onmogelijk om deze beweging op te schalen en een structureel karakter te geven. Zij zorgen voor verbinding en versterken de samenwerking in de wijk, waardoor er een ondersteuningsstructuur ontstaat en wijkbewoners betere informatie krijgen, meer goede voorbeelden zien en kunnen volhouden.” Maarten Ploeg, programmadirecteur 2diabeat

Tevens is er met de staatssecretaris gesproken over de grootste uitdaging van 2diabeat, nl. het vinden van wegen naar incidentele en duurzame financiering t.a.v. het financieren van lokale leiders.
De staatssecretaris heeft hierop aangegeven als kans voor de toekomst te zien dat er deze kabinetsperiode substantieel meer geld naar gemeenten gaat voor preventie en adviseert lokale leiders om hierover alvast in gesprek te gaan met gemeenten.

Belangrijke lessen voor iedereen die met gezondheid bezig is
In de publicatie Met lokale leiders obstakels voorbij deelt 2diabeat de zeven belangrijkste geleerde lessen die belangrijk kunnen zijn voor iedereen die met gezondheid bezig is en vanuit de visie dat de aanpak alleen succesvol kan zijn door continu samen te leren. De publicatie is hier te downloaden.

Meer informatie

 

1 Referentie: https://www.vzinfo.nl/overgewicht
2Lokale leiders zijn mensen die in eigen wijk of dorp lokale gezondheidsinitiatieven bij elkaar brengen en de krachten van zowel de bewoners als de professionals bundelen.

Share This