Het bad is vol en de kraan staat wagenwijd open. Iedere dag komen er mensen met (ernstig) overgewicht bij. Ongeveer 50% van de Nederlandse volwassenen heeft overgewicht en 15% heeft obesitas. Als de kraan niet dichtgedraaid wordt, door collectieve preventieve maatregelen, dan heeft over 20 jaar twee derde van de volwassen Nederlanders overgewicht. Maar, enkel met preventie loopt het bad nog niet leeg. De mensen die al (ernstig) overgewicht hebben moeten een effectieve behandeling krijgen. De kraan moet dicht (preventie) en de stop moet eruit (effectieve behandelingen).

Om dit te bewerkstelligen is een aanpak enkel op leefstijl vaak niet afdoende. Mensen met meerdere problemen en mensen met zwaardere vormen van overgewicht zijn gebaat bij een brede aanpak op maat in een netwerk van zorg- en hulpverleners uit zowel het medisch als het sociaal domein, en mensen uit hun naaste omgeving. Het landelijk basismodel beschrijft zo’n brede netwerkaanpak.

Uitgangspunt van de netwerkaanpak
De persoon met overgewicht staat centraal en houdt de regie. Gebaseerd op diens hulpvraag vindt – in samenspraak met de persoon met overgewicht – zorg en ondersteuning plaats volgens de principes van stepped and matched care; om de juiste zorg op de juiste plaats te bewerkstelligen.

Integrale aanpak
Bij de behandeling van volwassenen met obesitas (individuele preventie) is het belangrijk om een netwerkaanpak te hanteren die is ingebed in een integrale aanpak die ook inzet op de collectieve preventie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gezonde leef- en werkomgeving.
In een netwerkaanpak werken verschillende professionals uit het medisch en sociaal domein samen in een lokaal netwerk, met als doel om goed op elkaar aansluitende zorg en ondersteuning op maat te bieden. De persoon die de rol van centrale zorgcoördinatie op zich neemt zorgt in dezen voor samenhang in de aanpak.

Doelstelling Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)
Het PON, koepelorganisatie van 23 (para)medische beroepsverenigingen en andere zorg- en patiëntorganisaties, stelt als doel om Nederland gezonder te maken, onder andere door – met behulp van de principes van de netwerkaanpak – zoveel mogelijk gemeenten te helpen met sluitende zorg en ondersteuning te realiseren voor volwassenen met overgewicht en obesitas.
Een goede samenwerking tussen het sociaal en medisch domein is cruciaal in de aanpak van overgewicht, en daarmee in het dicht kunnen draaien van de kraan en het laten leeglopen van het bad.

SAMENwerken aan een gezonder Nederland?
Op de onderstaande websites vindt u praktische handvatten waarmee u samen met ons kunt werken aan een gezonder Nederland!

 

www.behandelovergewicht.nl
Bevat een samenvatting van de nieuwe multidisciplinaire richtlijn en is een praktische vertaling van de vigerende richtlijn overgewicht en obesitas. Professionals kunnen hiermee hun volwassen patiënten met overgewicht en obesitas efficiënt en direct van de passende hulp/zorg voorzien. Het betreft een factsheet waarin per stap wordt aangegeven welke hulp/zorg voor welke patiënt geschikt is, met ondersteunende tools en links die inzicht geven waarnaar deze patiënt dan verwezen kan worden in de eigen omgeving.

 

www.aanpakovergewicht.nl
Op deze website zijn het landelijk (basis)model en de handreiking te vinden die de kernelementen van een netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas beschrijven én handvatten geven hoe deze lokaal of regionaal opgezet kan worden. Er staan verschillende documenten en tools op die te gebruiken zijn om overgewicht en obesitas optimaal te kunnen aanpakken in de eigen wijk/regio.

 

www.checkoorzakenovergewicht.nl
Geeft informatie en toegang tot een vragenlijst die de patiënt/cliënt zelf en/of met behulp van diens naasten – thuis online kan invullen en die belangrijk is bij de benodigde diagnostiek naar onderliggende oorzaken, bijdragende en in standhoudende factoren van overgewicht en obesitas bij de betreffende patiënt/cliënt.
De patiënt/cliënt kan gevraagd worden om de uitslag mee te nemen of op te sturen naar de praktijk.
Met behulp van www.behandelovergewicht.nl kan de behandelende professional de betreffende patiënt/cliënt de passende hulp/zorg geven.

* Deze gevalideerde vragenlijst is tot stand gekomen door experts van het Centrum Gezond Gewicht – Erasmus MC samen met andere onafhankelijke organisaties zoals onder andere Wageningen Universiteit en het Trimbos-instituut.

 

Obesitas Platform (www.obpl.nl)
Op deze website zijn webinars, e-learnings en meer informatie te vinden voor zorgprofessionals over de aanpak van overgewicht en obesitas.

www.overgewicht.tv
Terug te kijken uitzendingen voor patiënten/cliënten, zodat ook zij de juist informatie krijgen over overgewicht en obesitas en wat daaraan gedaan kan worden.

Share This