Aandacht voor Overgewicht in Zorgopleidingen

Vanuit het Preventie Akkoord Nederland is een subsidie door het ministerie van VWS verleent om ervoor te zorgen dat er meer aandacht komt voor overgewicht in zorgopleidingen. De doelstelling is de volgende: “uiterlijk in 2030 in al het onderwijs voor (zorg- en welzijns-)professionals extra aandacht zijn voor gezonde voeding, sport- en beweging, een gezonde leefstijl en een brede blik op de achterliggende problematiek bij obesitas.” 

 

De opdracht is toegekend aan een samenwerking van 3 partijen, te weten Alliantie Voeding in de Zorg (penvoerder), Partnerschap Overgewicht Nederland en Hogeschool Utrecht. 

   

  Een stuurgroep, een PON-werkgroep en een klankbordgroep die bestaan uit verschillende partijen op allerlei gebied, dragen zorg voor het behalen van de doelstellingen.

   

  Projectteam

  In het verantwoordelijke projectteam voor het project Aandacht voor Overgewicht in Zorgopleidingen vertegenwoordigt ir. Marieke Plas het PON.

   

  Meer over dit project lees je op Alliantie Voeding in de Zorg.

  PON

  Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

  PON Nieuwsbrief

  Share This