Agenda

Donderdag 3 december 2020
20.00-21.30 uur

Jaaroverzicht Obesitas 2020
Meer info en aanmelden: https://doc.webinargeek.com/obesitas-jaaroverzicht

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, pati├źntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

PON Nieuwsbrief

Share This