Digitale knooppuntenkaart

Digitale knooppuntenkaart

Een complexe ziekte met veel variabelen Een goede aanpak van overgewicht en obesitas vergt aandacht voor veel verschillende factoren. Zo heeft iedereen zijn eigen unieke bio-psycho-sociale verhaal, wat leidt tot een variatie aan oorzakelijke, in stand houdende en...