Learning community

Learning community

In het proces om te komen tot een landelijk basismodel netwerkaanpak volwassenen met overgewicht en obesitas, wordt onder andere gebruik gemaakt van een learning community. Het doel hiervan is met en van elkaar te leren over diverse elementen op inhoud en op het...
Proeftuin Smallingerland

De reis van Smallingerland

Het is maart 2020. In Friesland ligt de Friese Preventie Aanpak op de plank. Gezondheidsverschillen en overgewicht staan al op de agenda van beleidsmakers en er is kennis gemaakt met de dames van het PON. De gemeente Smallingerland is al eens proeftuingemeente geweest...