Nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas bij kinderen

In Nederland heeft bijna 1 op de 6 kinderen tussen 4 en 18 jaar overgewicht (12%) of obesitas (4%). Dit kan grote fysieke en psychosociale gevolgen hebben zowel in de kindertijd als op volwassen leeftijd. Het vandaag verschenen kinderdeel van de nieuwe richtlijn...
Vernieuwde KNMG-Gedragscode voor artsen

Vernieuwde KNMG-Gedragscode voor artsen

Op 27 mei jl. publiceerde de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) de nieuwe Gedragscode. De Gedragscode vervangt hiermee de KNMG-gedragsregels voor artsen (2013), die uit maar liefst 67 regels bestond. De Gedragscode voor...