Samenwerking met Care for Obesity
Het verbeteren van de zorg aan mensen met overgewicht en obesitas doet het PON samen met Care for Obesity. Care for Obesity werkt sinds 2013 aan het vergroten van de kennis over de ondersteuning en zorg voor kinderen met (een hoog risico op) obesitas.

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief

Share This