Nieuwsarchief 2009 en ouder

Trendskaart: een weergave van relevante trends van invloed op de Zorgstandaard Obesitas. Gemaakt door de Argumentenfabriek in opdracht van het PON, november 2009. Visiekaart: een weergave van de visie op basis waarvan het PON de Zorgstandaard Obesitas ontwikkelt....