Update digitale knooppuntenkaart

Update digitale knooppuntenkaart

 De knooppuntenkaart is een digitale ondersteuningstool die wordt ontwikkeld door PON, TNO en (ervarings)deskundigen voor de netwerkaanpak overgewicht en obesitas volwassenen. Overgewicht is een complex probleem. Elk individu heeft zijn/haar eigen bio-psycho-sociale...
Proeftuin Gezond Gewicht Rotterdam

Proeftuin Gezond Gewicht Rotterdam

Gemeente Rotterdam geeft als eerste koploper gemeente in samenwerking met het PON volop uitvoering aan de netwerkaanpak voor overgewicht en obesitas voor volwassenen. Sinds september 2020 zijn er vier proeftuinen in de wijken Kralingen-Crooswijk, Oude Noorden,...
Learning community

Learning community

In het proces om te komen tot een landelijk basismodel netwerkaanpak volwassenen met overgewicht en obesitas, wordt onder andere gebruik gemaakt van een learning community. Het doel hiervan is met en van elkaar te leren over diverse elementen op inhoud en op het...
Mijlpalen netwerkaanpak

Mijlpalen netwerkaanpak

Successen moet je vieren! Het PON-projectteam is blij om met de PON-partners de bereikte mijlpalen van de netwerkaanpak te kunnen delen. Iedere uitgave van de digitale nieuwsbrief zal er een overzicht volgen met alle bereikte mijlpalen van het afgelopen kwartaal. ...