Beïnvloedende factoren en aanpak overgewicht en obesitas bij volwassenen

Hormonaal

Mogelijke oorzaak: Te nemen actie:
Hormonaal

De huisarts kan op indicatie enkele endocriene aandoeningen screenen, zoals primaire  hypothyreoïdie, en deze behandelen.

Overweeg een doorverwijzing naar een internist-endocrinoloog indien er tekenen zijn van endocriene ziekte die diagnostiek en behandeling in de tweede lijn behoeft.

 

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

PON Nieuwsbrief

Share This