Beïnvloedende factoren en aanpak overgewicht en obesitas bij volwassenen

Leefstijl

 

Mogelijke oorzaak: Te nemen actie:
Leefstijl

Doorverwijzing naar een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)*:

 1. in individuele behandelvorm
 2. in groepsbehandelvorm

Ad. 1.  door een diëtist, beweeg(zorg)professional en/of evt. psycholoog;

Voeding, beweging en gedrag kunnen ook modulair ingezet worden. Bijvoorbeeld als betreffende cliënt/patiënt al optimaal beweegt, maar nog niet voldoende kennis van optimale gezonde voeding heeft, dan is bijvoorbeeld alleen gedragsverandering nodig aangaande voeding. Doorverwijzing naar een diëtist is dan van toepassing.
Vergoeding: diëtist voor 3 uur per jaar uit de basisverzekering; beweeg(zorg)professional en psycholoog worden vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering. 

Ad. 2. het vergoede GLI-programma:

Deze GLI wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering als voldaan wordt aan de volgende criteria:

 • BMI >30;
 • BMI >25 in combinatie met een ernstig vergrote buikomvang (≥ 102 cm bij mannen en ≥ 88 cm bij vrouwen) en/of co-morbiditeit(en) (artrose, slaapapneu, DM2, cardiovasculaire aandoeningen).

Extra paramedische begeleiding naast dit vergoede GLI-programma is te adviseren:

 • indien de zorgvraag meer is dan algemene voedingsadviezen volgens de Richtlijn Goede Voeding (Schijf van 5) van het Voedingscentrum. Inzet van een diëtist is dan wenselijk: artsenwijzerdietetiek.nl
 • als er meer deskundige informatie nodig is dan de algemene Beweegrichtlijn of meer deskundige begeleiding nodig is bij gedrag. Inzet van een oefen-/fysiotherapeut, en/of psychologische ondersteuning is dan wenselijk.

De vergoeding van deze extra begeleiding is zoals geregeld in de Zorgverzekeringswet (ZvW): diëtist voor 3 uur/jaar uit de basisverzekering; beweeg(zorg)professional en psycholoog worden vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering.

Het kan zijn dat de betreffende cliënt/patiënt naast het vergoede GLI-programma al begeleiding krijgt vanuit een van de ketenzorgprogramma’s: DM2, vasculair risicomanagement of COPD. Indien dat het geval is, loopt de financiering van de inzet van de extra benodigde zorgprofessional vanuit deze ketenzorg.

Eventuele inzet van farmacotherapie kan overwogen worden naar professioneel oordeel van de zorgverlener indien/bij:

 • het erkende GLI programma niet succesvol is na één jaar behandeling;
 • ≥ 35 BMI < 40 met de aanwezigheid van ziekten die vooral de kwaliteit van leven beïnvloeden (artrose en slaapapneu) en ziekten die vooral de levensverwachting beïnvloeden (HVZ en DM2) EN een intensieve GLI* volgt;
 • een BMI >40 EN een intensieve GLI* volgt.

Bariatrische chrirurgie kan overwogen worden indien:

 • een intensieve GLI* niet succesvol is na één jaar behandeling.

*Een intensieve GLI betekent: inzet van een diëtist, beweeg(zorg)professional en specialist op het gebied van cognitieve gedragstherapie.

Acties met betrekking tot leefstijl:

Extra informatie met betrekking tot leefstijl:

Let op: de genoemde mogelijke andere oorzaken, bijdragende en/of in stand houdende factoren, dienen onderzocht en onderdeel van het behandelplan te zijn, zodat deze geen belemmering (meer) vormen om gewichtsafname te realiseren door leefstijlinterventies. 

  PON

  Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

  PON Nieuwsbrief

  Share This