Beïnvloedende factoren en aanpak overgewicht en obesitas bij volwassenen

(Mono)genetisch of syndromaal

Mogelijke oorzaak: Te nemen actie:
(Mono)genetisch of syndromaal

Doorverwijzing naar een centrum dat gespecialiseerd is in diagnostiek van onderliggende oorzaken van obesitas.

Een monogenetische oorzaak is minder zeldzaam dan gedacht: zo’n 4% tot 9% van de mensen die zich presenteerden bij een obesitascentrum bleek een monogenetische oorzaak te hebben voor het bestaan van obesitas, zie hier de literatuur.

Acties en informatie met betrekking tot een (mono)genetisch of syndromale oorzaak:

Overzicht specialistische obesitascentra

 

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

PON Nieuwsbrief

Share This