Beïnvloedende factoren en aanpak overgewicht en obesitas bij volwassenen

(Mono)genetisch of syndromaal

Denk hierbij aan: Alarmsymptomen (mono)genetische obesitas,oa:
1. Obesitas vanaf jonge kinderleefijd
2. Hyperfagie (vergrote eetlust en/of verminderde
verzadiging)
3. Enige in gezin met overgewicht/opvallend gewichtsverschil
met gezinsleden
Te nemen actie:

Doorverwijzing naar een centrum dat gespecialiseerd is in diagnostiek van onderliggende oorzaken van obesitas.

Een monogenetische oorzaak is minder zeldzaam dan gedacht: zo’n 4% tot 9% van de mensen die zich presenteerden bij een obesitascentrum bleek een monogenetische oorzaak te hebben voor het bestaan van obesitas, zie hier de literatuur.

Acties en informatie met betrekking tot een (mono)genetisch of syndromale oorzaak:

Overzicht specialistische obesitascentra

 

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief

Share This