Beïnvloedende factoren en aanpak overgewicht en obesitas bij volwassenen

Psychisch

Mogelijke oorzaak: Te nemen actie:
Psychisch

Overweeg psychische ondersteuning via huisarts, praktijkondersteuner GGZ of doorverwijzing naar een psycholoog.

Acties en informatie met betrekking tot psychische ondersteuning:

Vind een psycholoog

 

 

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief

Share This