Herziening Richtlijn Obesitas

Voor de herziening van de Richtlijn Obesitas heeft het PON een subsidie toegekend gekregen van het ministerie van VWS. Eind 2022 zal er een overkoepelende richtlijn overgewicht en obesitas klaar zijn, waarin zowel het kinderdeel als het volwassen deel geborgd zijn. De coalitie ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas is verantwoordelijk voor het kinderdeel en het PON voor ketenaanpak volwassenen met daarbij de opdracht om beide delen ook te implementeren in deze herziene richtlijn.

 

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidt zowel het kinder- als het volwassenen deel. Dit instituut is de expert op het gebied van ontwikkeling van richtlijnen. Het Kennisinstituut begeleidt dan ook vele wetenschappelijke verenigingen bij het opstellen van richtlijnen en maakt ze toegankelijk via de Richtlijnendatabase. Daarnaast ontwikkelt het Kennisinstituut methodieken om de kwaliteit van richtlijnen steeds verder te verbeteren.

Projectteam

Het verantwoordelijke projectteam voor de richtlijn obesitas bestaat uit prof. dr. Liesbeth van Rossum en dr. Karen Freijer.

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiƫntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

PON Nieuwsbrief

Share This