Netwerk-/ketenaanpak Overgewicht & Obesitas Volwassenen

Het PON heeft de opdracht gekregen van het ministerie van VWS om een landelijk basismodel met bijbehorend implementatiedocument te ontwikkelen. Dit model geeft Nederlandse gemeenten handvatten om een netwerk-/ketenaanpak voor volwassenen met overgewicht of obesitas op te zetten. Een netwerk-/ketenaanpak waarbij het sociale domein met de zorg wordt verbonden. Het basismodel wordt zodanig opgesteld dat het regionaal ingevuld kan worden, zodat het aansluit op de lokale behoeften en mogelijkheden.

Als uitgangspunt wordt het model voor kinderen gebruikt dat Care4Obesity in opdracht van het ministerie van VWS eind 2018 heeft opgeleverd en nu breder uitgerold wordt onder de naam Kind naar Gezonder Gewicht. Dit model wordt door koplopergemeente Rotterdam, met ondersteuning van het PON, op basis van ervaringen in proeftuinen omgevormd naar een aanpak voor volwassenen. Het Rotterdamse model wordt vervolgens  als basis gebruik in 3-6 andere proeftuingemeenten om zo inzichten te verkrijgen in regionale verschillen.

Dit project is een van de projecten uit het Nationaal Preventie Akkoord. Een akkoord ondertekent door 70 partijen met als doel de gezondheid van heel veel Nederland te verbeteren.

Bekijk de infosheet door op onderstaande afbeelding te klikken.

PON_sheet-algemeen_KOOV_DEFINITIEF

Projectteam

Het verantwoordelijke projectteam voor de netwerk-/ketenaanpak Overgewicht & Obesitas Volwassenen bestaat uit  drs. Claudia Bolleurs, dr. Karen Freijer, drs. Marcella Deters, Sione Brugman, Deirdre van Akkeren, drs. Paige Crompvoets, Sanne van HattemSuzanne Levering, Sue Rouwkema en prof. dr. Liesbeth van Rossum.

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

PON Nieuwsbrief

Share This