Netwerk-/ketenaanpak Overgewicht & Obesitas Volwassenen

Het PON heeft de opdracht gekregen van het ministerie van VWS om een landelijk basismodel met bijbehorend implementatiedocument te ontwikkelen. Dit model geeft Nederlandse gemeenten handvatten om een netwerk-/ketenaanpak voor volwassenen met overgewicht of obesitas op te zetten. Een netwerk-/ketenaanpak waarbij het sociale domein met de zorg wordt verbonden. Het basismodel wordt zodanig opgesteld dat het regionaal ingevuld kan worden, zodat het aansluit op de lokale behoeften en mogelijkheden. Het uiteindelijke basismodel zal in mei 2023 gepubliceerd worden.

Als uitgangspunt wordt het model voor kinderen gebruikt dat Care4Obesity in opdracht van het ministerie van VWS eind 2018 heeft opgeleverd en nu breder uitgerold wordt onder de naam Kind naar Gezonder Gewicht. Dit model wordt door koplopergemeenten Rotterdam, Valkenswaard, Smallingerland, ‘s-Hertogenbosch, Assen, Veenendaal en Sittard, met ondersteuning van het PON, op basis van ervaringen in proeftuinen omgevormd naar een aanpak voor volwassenen. Het Rotterdamse model wordt vervolgens als basis gebruikt in de andere proeftuingemeenten om zo inzichten te verkrijgen in regionale verschillen. Zie hier het overzicht van gemeenten die met deze netwerkaanpak aan de slag zijn.

Op de website www.aanpakovergewicht.nl is het basismodel te vinden, alsook diverse andere tools die kunnen helpen bij het opzetten van een netwerkaanpak.

Dit project is een van de projecten uit het Nationaal Preventie Akkoord. Een akkoord ondertekent door 70 partijen met als doel de gezondheid van heel veel Nederland te verbeteren.

Bekijk de infosheet door op onderstaande afbeelding te klikken.

PON_sheet-algemeen_KOOV_DEFINITIEF

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief

Share This