Successen moet je vieren! Het PON-projectteam is blij om met de PON-partners de bereikte mijlpalen van de netwerkaanpak sinds de start van het project te kunnen delen. Iedere uitgave van de digitale nieuwsbrief zal er een overzicht volgen met alle bereikte mijlpalen in het afgelopen kwartaal. Omdat dit de allereerste nieuwsbrief is, is de lijst met mijlpalen deze keer iets langer. Uiteraard hopen wij – ondanks dat de volgende lijst iets korter zal zijn – vele mijlpalen en successen met jullie te kunnen blijven ‘vieren’. 

Mijlpalen en successen 2019

 • Toekenning subsidie netwerk-/ketenaanpak overgewicht en obesitas volwassenen (augustus 2019).
 • Officiële start project met algemeen manager en projectmanager en samenwerking met de eerste koplopergemeente Rotterdam (september 2019).

Mijlpalen en successen 2020

 • Eerste uitbreiding projectteam met projectadviseurs is een feit (januari 2020).
 • Gemeente Smallingerland wordt eveneens nieuwe koplopergemeente (april 2020). 
 • De nieuwe PON-website is gelanceerd (halverwege 2020). 
 • Officiële kick-off gemeente Rotterdam met o.a. Rotterdamse wethouder Sven de Langen en staatssecretaris Paul Blokhuis (september 2020).
 • Het PON heeft in 2020 maar liefst 3 masterscripties succesvol begeleid. De onderzoeksresultaten zijn hier terug te lezen. 
 • De brandbrief van 11 november 2020 aan ministers De Jonge en Van Ark en staatssecretaris Blokhuis leverde veel media-aandacht op met betrekking tot een gezonde leefstijl en het voorkomen en beter behandelen van overgewicht en obesitas in de strijd tegen Corona, en de media-aandacht voor dit onderwerp blijft rollen. In december 2020 is het Ministerie van VWS met input van het PON gestart met een campagne over gezonde leefstijl. 
 • Lancering van de website Leefstijlencorona.nl in samenwerking met Arts en Leefstijl en Lifestyle4Health (november 2020) waar meer dan 4.600 steunbetuigingen zijn getekend naar aanleiding van de brandbrief.
 • De Landelijke Huisartsen Adviesraad is opgericht (december 2020). 
 • Het PON heeft samen met het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit subsidie ontvangen voor de aanstelling van 2 PhD-onderzoekers m.b.t. persoonsgerichte zorg en effectevaluatie. De PhD-kandidaten zijn inmiddels gestart (nov/dec 2020). 
 • Het projectteam van het PON dat zich richt op de keten-/netwerkaanpak is inmiddels helemaal samengesteld (compleet) en bestaat uit 9 zeer gemotiveerde teamleden (december 2020). 

Mijlpalen en successen 2021 tot nu toe

 • De 2e brandbrief aan VWS met het dringende verzoek om het leefstijldossier als niet-controversieel te verklaren is gehonoreerd; het leefstijldossier blijft op de agenda van VWS staan desondanks het demissionair kabinet (januari 2021). 
 • Een concreet stappenplan voor een goede diagnostiek bij de aanpak van overgewicht en obesitas voor professionals is gelanceerd (januari 2021). 
 • Ketenaanpak Overgewicht en Obesitas bij Volwassenen krijgt ter verduidelijking een nieuwe naam: Netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas bij Volwassenen (januari 2021).
 • Het PON verwelkomt in 2021 maar liefst 3 nieuwe PON-partners: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (januari 2021), Stichting Lezen en Schrijven (maart 2021) en de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) (maart 2021). 
 • Het samenwerkingscontract met TNO m.b.t. de digitale knooppuntenkaart is getekend en en de kick-off met de drie koplopergemeenten en Stichting OverGewicht heeft plaatsgevonden (februari 2021). 
 • PON-voorzitter Liesbeth van Rossum is vanwege haar tomeloze inzet op het gebied van overgewicht en obesitas verkozen tot ‘Rotterdamse Vrouw van het Jaar‘ (maart 2021).
 • Aanvullende subsidieaanvraag ingediend ten behoeve van snellere opschaling in een volgende projectperiode (maart 2021).
 • Gemeente Valkenswaard wordt een van de nieuwe koplopergemeenten (maart 2021).
 • Huidige, nog volop in ontwikkeling zijnde, aanpak in Rotterdam is beschreven ten behoeve van de andere koplopergemeentes. De beknopte versie hiervan kunt u, als PON partner, hier bekijken (aangezien dit een tussentijdse situatie betreft, graag niet verder verspreiden!) (maart 2021).
 • De eerste learning community bijeenkomst met de drie koplopergemeenten heeft plaatsgevonden (april 2021).
 • Het PON heeft in samenwerking met het ObesitasPlatform een webinar georganiseerd: ‘de rol van de huisarts(praktijk) in de aanpak van overgewicht en obesitas‘ waar ook het stappenplan werd gepresenteerd (april 2021).

Dit artikel is geschreven door Suzanne Levering, projectsecretaresse en communicatiemedewerker van het Partnerschap Overgewicht Nederland, in samenwerking met Claudia Bolleurs, projectmanager van het Partnerschap Overgewicht Nederland. 

Share This